ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Verisec klarar de egna förväntningarna

Verisec ökade försäljningen med 20 procent under 2015 och både omsättning och resultat för fjärde kvartalet och helåret ligger helt i linje med bolagets förväntningar.

"Att genomföra stark expansion och samtidigt hantera resultat- och kassaflödesutvecklingen är en utmaning. Vi har förbättrat rörelseresultatet och kraftigt förbättrat kassaflödet under sista kvartalet och vid periodens utgång har vi en betryggande finansiell ställning", säger vd.

I samband Verisecs notering på First North diskuterades internt en övergång till redovisningsstandarden IFRS. Under 2015 har arbetet med en övergång påbörjats, och i samband med årsskiftet 2015/2016 genomfördes denna förändring. Den första rapporten som kommer omfattas av dessa regler blir för det första kvartalet 2016.

"IFRS är en förutsättning för att på sikt byta till huvudlistan på Nasdaq, samt öppnar möjligheter för internationella investerare eftersom redovisningen blir mer konsekvent i förhållande till andra internationella bolag. Cybersäkerhet är en global angelägenhet, och denna förändring ligger helt i linje med att bygga strukturerna för framtiden", säger Johan Henrikson.

Fjärde kvartalet:

- Nettoomsättning 17,3 mln kr (16,2)

- EBITDA 0,1 mln kr (0,6)

- Resultat efter skatt -1,1 mln kr (0,3)

- Kassaflödet löpande verksamheten 7,7 mln kr (9,5)

- Likvida medel 31 december 2015 30,1 mln kr (42,3)

Tyck till