ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Ränterisker när tiondelar styr

För Riksbanken är det en bemärkelsedag när svenska priser tickar upp några ören. Nu är inflationen inte långt från målet.
Risken är att den svenska centralbanken plötsligt ändrar hållning.

Svenska priser ökade något mer än väntat i januari jämfört med för ett år sedan. Den underliggande inflationen, där ränteförändringar exkluderas, ligger nu på 1,6 procent, 0,1 procentenhet högre än Riksbankens egen prognos för just denna månad.

För penningpolitiken spelar tiondelar just nu en avgörande roll. Minsta avvikelse vägleder nästa räntebesked, trots att penningpolitiken inte slår igenom fullt ut förrän om ett till två år. Med torsdagens lilla positiva inflationsöverraskning är det alltså mindre sannolikhet för ytterligare sänkningar.

Att Riksbanken fäster sådan vikt vid marginella prisförändringar är absurt. Jag har talat med ekonomer på SCB som ”off the record" erkänner det som alla redan vet, att det är helt omöjligt att mäta prisförändringar med någon exakthet. En ny Iphone kostar mer än en gammal, men för att få in den i inflationsberäkningen måste man gissa hur stor kvalitetsskillnaden är mellan de två lurarna.

En annan utmaning som ofta förbises är kvalitetsskillnaden i det som inte har med it att göra. Exempelvis faller priset på massproducerade bokhyllor av snabbväxande träsorter, vilket gör att KPI sjunker. Samtidigt är det högst sannolikt att dagens bokhyllor är av sämre kvalitet än de som finns i hemmen hos den äldre generationen.

Det finns massor med exempel på varor vars priser är lätta att mäta, men där kvalitetsskillnaderna över tiden varierar. Därmed är det också omöjligt att ge en exakt bild av inflationen. Detta till trots är det tiondelsexercisen som Riksbanken ägnar sig åt.

Nu är inflationen att betrakta som normal, men att den ligger någon tiondel under målet på 2 procent gjorde att Riksbanken förra veckan såg sig tvungen att sänka styrräntan till rekordlåga minus 0,5 procent.

Det väcker frågan vad som sker om inflationen om någon månad, mot förmodan, skulle ticka upp några tiondelar. Kommer en ängslig centralbankschef då att med samma kraft bekämpa inflationsspöket som han ägnat sig åt kampen mot den försvunna inflationen? I så fall kan Riksbanken chocka lika snabbt med räntehöjningar som den har gjort med alla sänkningar.

Huvudspåret som Riksbanken lagt fram är att reporäntan förblir negativ under de kommande två åren. Det är, som Stefan Ingves brukar säga, en prognos och inget löfte. Glöm inte det. 

Tyck till