ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Högsta bostadsbyggandet på 25 år

  • Foto: TT

Bostadsbyggandet är nu på den högsta nivån på nästan 25 år. Men det är fortfarande långt kvar till målet om 700.000 nya bostäder till 2025.

Förra året påbörjades cirka 45.250 nya bostäder i Sverige, enligt preliminära siffror från SCB. Det är en ökning med 26 procent jämfört med 2014.

Antalet lägenheter i småhus ökade med 12 procent till 9.350 stycken, medan antalet lägenheter i flerbostadshus gick upp med 30 procent till 35.900 stycken.

Av de påbörjade lägenheterna i flerbostadshus var nästan hälften, 48 procent, hyresrätter. Hälften fanns i någon av de tre storstadsregionerna, varav merparten i Storstockholm.

Statistik som SCB tagit fram till Di visar att byggandet nu ligger på de högsta nivåerna sedan före fastighetskraschen på 1990-talet, närmare bestämt 1992 då det påbörjades 49.463 nya bostäder.

Byggandet låg visserligen på samma nivåer 2006, då cirka 45.200 bostäder nya bostäder påbörjades, men det berodde till stor del på att det statliga ränte- och investeringsbidragen löpte ut vid årsskiftet 2006/2007. Något som senare gav upphov till begreppet Odellplattorna, efter den tidigare finansmarknadsministern Mats Odell.

Men trots att hjulen snurrar på allt snabbare i byggsektorn är det långt kvar till de nivåer som Boverket pekat ut, inte minst på grund av den kraftiga befolkningsökningen. Enligt myndigheten behövs 76.700 nya bostäder per år till 2020.

Di har i en rad artiklar rapporterat att regeringen kraftigt skruvat upp sitt mål för bostadsbyggandet och siktar nu på 700.000 nya bostäder till 2025.

Men de förhandlingar om bostadspolitiken som inletts mellan regeringen, Vänsterpartiet och allianspartierna går trögt och har kantats av bråk och hätska utspel.

Dessutom finns en intern spricka i regeringen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i synen på ränteavdragen och reavinstbeskattningen.

SCB:s siffror för 2015 är uppräknade med 8 procent, vilket är den genomsnittliga är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Jämför olika bolån - hitta bästa möjliga ränta! (Extern tjänst)

Tyck till