ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Globala tillväxten revideras ner – igen

  • Foto: TT/Colourbox

OECD reviderar ner prognoserna för världens tillväxt än en gång. Tillväxten väntas landa på 3 procent i år och 3,3 procent nästa år.

I sin senaste prognos i november varnade OECD för att trycket nedåt i tillväxtmarknader och en svagare global handel pressar världsekonomin. Då väntades den globala tillväxten landa på 3,3 procent i år och 3,6 procent 2017.

Nu revideras siffrorna ner än en gång. Tillväxten väntas stanna på 3 procent i år – den lägsta nivån på fem år – och 3,3 procent nästa år enligt OECD:s mellanårsprognos.

Nedrevideringen beror stort sett på sämre utsikter i hela världen. De största effekterna väntas komma från USA, eurozonen och råvaruexportörer som Brasilien och Kanada. Brasiliens ekonomi väntas till exempel krympa i år och nå en tillväxt på 0 procent 2017.

Den senaste tidens fall i aktie- och obligationspriser tolkas som att riskerna kring den finansiella stabiliteten är stora och en del tillväxtmarknader väntas stöta på särskilda problem i form av volatila kapitalflöden och hög skuldsättning.

”De globala tillväxtutsikterna har i stort sett plattats ut, den senaste tidens data har varit en besvikelse och indikatorer pekar mot långsamma utveckling i stora ekonomier trots lyftet från låga oljepriser och låga räntor”, säger Catherine Mann, chefsekonom på OECD, i ett pressmeddelande.

Den amerikanska ekonomin väntas växa 2 procent i år och 2,2 procent nästa år. Japan väntas skrapa ihop 0,8 procents tillväxt i år medan Kinas ekonomi väntas växa med 6,5 procent och sakta in till en tillväxt på 6,2 procent 2017.

Prognosen för eurozonen är 1,6 procent tillväxt i år och 1,7 procent 2017. Vid det laget ska även Tyskland få en tillväxt på 1,7 procent, upp från prognosen på 1,3 procent i år. Den italienska ekonomin väntas växa med endast 1 procent i år.

OECD efterfrågar en ny policymix för att elda på världskonjunkturen och skriver att för många länder endast förlitar sig på penningpolitiken i dag, vilket visat sig vara otillräcklig. Istället efterfrågas större finanspolitisk stimulans

”När regeringarna i många länder nu kan låna under långa perioder till väldigt låga räntor finns det utrymme för finanspolitisk expansion för att stärka efterfrågan”, säger Catherine Mann i pressmeddelandet.

OECD:s tillväxtprognoser
  2015 2016 2017
Globalt 3,0 3,0 3,3
USA 2,4 2,0 2,2
Eurozonen 1,5 1,4 1,7
Tyskland 1,4 1,3 1,7
Frankrike 1,1 1,2 1,5
Italien 0,6 1,0 1,4
Storbritannien 2,2 2,2 2,0
Japan 0,4 0,8 0,6
Kina 6,9 6,5 6,2
Indien 7,4 7,4 7,3
Brasilien -3,8 -4,0 0,0

Källa: OECD Interim Economic Outlook, februari 2016.
Tyck till