ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Avensias omsättning ökade stort

Avensia redovisar en omsättningstillväxt på 34 procent under det fjärde kvartalet. Tillväxten för helåret blev 24 procent.

"De fasta kostnaderna för marknad, försäljning och organisation växte inte i samma takt som intäkterna, vilket ledde till en förbättring av rörelsemarginalen till 8,5 procent och därmed resultatet. Efter ett år präglat av stora kostnader och investeringar i vårt erbjudande och organisation är bolaget nu väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt", heter det.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 0:10 krona per aktie (0:10). Avensia bibehåller därmed en oförändrad utdelning trots att Mashie och Grade avyttrades under året. Den föreslagna utdelningen är högre än Avensias utdelningspolicy, vilket styrelsen finner befogat mot bakgrund av bolagets utveckling och finansiella ställning, heter det.

Tyck till