ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Amorteringsfritt sågas av byggbolag

  • Peter Wågström, vd för NCC och Anette Frumerie, vd för bostadsbolaget Besqab tycker att man ska införa en tidsbegränsning när det gäller att undantas från amorteringskrav.

Nya bostäder ska undantas från amorteringskravet – utan tidsbegränsning.
Nu kommer hård kritik från byggbolagen, som uppmanar politikerna att tänka om.

I höstas kom regeringen och allianspartierna överens om att undanta nyproduktion från ett nytt amorteringskrav.

Från början räknade många med att undantaget skulle vara tidsbegränsat. Men enligt regeringen bör undantagen gälla för evigt för den som köper en ny bostad.

Regeringen hänvisar i sin proposition till byggbolagen och bedömningen att ökade krav på amortering riskerar att dämpa efterfrågan på nya bostäder.

Men att införa eviga undantag för nyproduktion är inget som byggbolagen efterfrågar. Tvärt om är uppmaningen till de ansvariga politikerna att dra tillbaka förslaget.

”Jag tycker att man ska justera det här och införa en tidsbegränsning”, säger NCC:s vd Peter Wågström.

”Vi har hela tiden sett det som att det ska vara ett tidsbegränsat undantag. Att det ska vara ett evigt undantag har vi aldrig förespråkat”, säger han.

Flera remissinstanser har kritiserat undantaget för nyproduktion. Dels för att det riskerar att skapa inlåsningseffekter, dels för det kan leda till att priserna går ned när bostäderna i ett senare skede ska ut på andrahandsmarknaden.

Enligt Peter Wågström skulle det bästa vara att fasa ut undantaget stegvis.

”Man skulle kunna trappa av det under en tioårsperiod. Det är sunt och det är bra för dem som köper”, säger han.

Magnus Lambertsson, säljansvarig på Skanska, är inne på samma linje.

”Vi tycker inte att man bör ha evig amorteringsfrihet för nyproduktion. Det är sunt och stabilt för bostadsmarknaden på sikt att man har en bra amorteringskultur i alla typer av bostäder”, säger han.

Kravet på att undanta ny-produktion har drivits hårt av Kristdemokraterna och backats upp av de övriga allianspartierna. Huvudargumentet har varit att inte hämma bostadsbyggandet.

Men på Skanska tror man inte att amorteringskravet gör någon större skillnad för bostadsbyggandet. Nästan alla kunder amorterar på sina lån i dag.

”Om man låter nyproduktion vara helt amorteringsfri får vi säkert en och annan extra kund, men vi tappar också ett antal på grund av att det blir en viss osäkerhet om vad nyproduktionen är värd”, säger Magnus Lambertsson.

Anette Frumerie, vd för bostadsbolaget Besqab, tror att det kan vara bra att undanta nyproduktion från amorteringskravet. Men det bör inte gälla för evigt, anser hon.

”Det riskerar att skapa inlåsningar. Det är svårt att bygga bort hela bostadsbristen, då måste vi öka rörligheten i de bostäder vi redan har”, säger hon.

Tyck till