ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Stora Enso varnar för barnarbete

Pappersjätten Stora Ensos pakistanska satsning har åter hamnat i blåsväder. En intern rapport visar att barn, som arbetar under slavliknande förhållanden, troligen bidrar till leveranser av biomassa.

"Detta är oroande. Det är därför vi delar med oss av dessa uppgifter", säger Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström.

Biomassan, en restprodukt inom jordbruket, samlas in och används som energikälla i framställningen av pappersmassa.

De nya uppgifterna om barnarbete kommer från jordbrukssektorn och finns med i en rapport från bolaget Bulleh Shah Packaging i Pakistan, som till 35 procent ägs av Stora Enso.

 

Bulleh Shah har tidigare klippt banden till underleverantörer i städer i Pakistan, sedan det konstaterats att drygt 600 barn utnyttjades för att samla in material på soptippar. Ovanpå detta har ett trettiotal fall av barnarbete uppdagats och följts upp i den egna verksamheten.

Problemet med barnarbete är djupt rotat i den pakistanska kulturen, inte minst på landsbygden, enligt Stora Ensos hållbarhetschef Noel Morrin. Fattigdomen är utbredd, många är analfabeter och många familjer har tvingats ta stora lån av sina arbetsgivare. Stora skulder går sedan i arv och betas ofta av med hjälp av barnarbete.

I vissa fall är skulderna så stora att de finns kvar över två eller tre generationer, de går i arv. Det är slavarbete, enligt officiella definitioner. Det förekommer bland dem som har intervjuats, säger Morrin med hänvisning till rapporten från Bulleh Shah.

Sannolikheten för att vissa av dessa finns med i leverantörskedjan under Bulleh Shah är ganska stor, givet det område där studien har gjorts och givet det antal människor som har intervjuats, tillägger han.

Stora Enso samarbetar med Internationella arbetsorganisationen ILO, som väntas lägga fram en egen rapport om problemen i Pakistan i april.

"Det här måste vi ha hjälp med från ILO, för att veta hur vi ska gå till väga för att hantera det här", säger Sundström.

Några planer på att lämna Pakistan finns inte.

"Vi är ett gott exempel på att det går att göra affärer i Pakistan på ett hållbart sätt", säger Sundström.

Han pekar bland annat på att Stora Enso har kunnat erbjuda skola till över 90 procent av barnen som jobbade för underleverantörer på soptippar.

Tyck till