ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Saab: Tiotusentals jobb är hotade

  • Foto: Di

Tusentals jobb är hotade, Sveriges säkerhet står på spel och staten går miste om miljarder. Fack och företag kritiserar hårt förslagen om nya regler för svensk vapenexport.

Alliansregeringen beslutade 2012 att utreda skärpta regler för svensk vapenexport. Den parlamentariska Kex-kommittén lämnade i fjol flera förslag om hur Sverige bör införa en mer restriktiv krigsmaterielexport till icke-demokratiska regimer.

Utredningens förslag har varit ute på remiss och i sina svar till Utrikesdepartementet målar svensk försvarsindustri upp en mörk framtid om riksdagen klubbar nya lagar.

”Företagets export kommer att minska, företagets konkurrenskraft kommer att försämras, företagets omsättning och lönsamhet kommer att minska”, varnar BAE Systems Hägglunds som tillverkar stridsfordon i sitt remissvar.

Hägglunds, av Örnsköldsviks stora arbetsgivare, varnar också för att bolagets krympta investeringar i forskning och utveckling kommer slå mot högskolor och universitet. Samma bedömning gör noterade Saab som årligen satsar omkring 6 miljarder på forskning, varar en liten del går till högskolor och universitet.

Men Saab lyfter också fram att nya regler hotar jobben.

”Med de antaganden som använts uppskattas att flera tusen kvalificerade direkta svenska arbetstillfällen försvinner vid en begränsning av försvarsmaterielexporten”, skriver Saab som hävdar med underleverantörer inräknade handlar det om tiotusentals arbetstillfällen över hela landet.

Staten kommer också gå miste om miljardintäkter från vapenexporten, skriver Saab.

Stålbolaget SSAB varnar å sin sida för att produktionen av skyddsplåten Armox, klassad som krigsmateriel, i Oxelösund på sikt är hotad.

De båda storbolagen får stöd av fackförbundet IF Metall som befarar att förslaget kommer slå hårt om vapenexporten.

”Förlorade exportaffärer innebär att högkvalificerade företag, enheter och kluster kan komma att läggs ner eller flytta ut från Sverige. Vi förlorar därmed spetskompetens inom strategiskt viktiga teknikområden”, skriver IF Metall.

Kritikerna lyfter fram att minskade exportmöjlighet också påverkar försvarets materielförsörjning och därmed hotar Sveriges säkerhet och möjlighet att bedriva en självständig säkerhetspolitik.

”Detta innebär sammantaget att Saabs möjligheter att bidra till centrala förmågor i det svenska försvaret minskar avsevärt”, skriver Saab.

”Företaget riskerar att på sikt få en sämre förmåga att stödja Försvarsmakten och bidra till Sveriges försvarsförmåga”, skriver Hägglunds.

Försvarsmakten är mer nedtonad i sitt remissvar men understryker att behovet av en konkurrenskraftig inhemsk försvarsindustri ökat med tanke på den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa.

”Förslagen kommer att få ekonomiska samt kompetens-och resursmässiga konsekvenser för Försvarsmakten. Dessa bör utredas vidare samt kontinuerligt följas upp”, skriver militärerna i sitt remissvar.

Drömjobben är en push bort. Testa Di KarriärPush (extern länk)

Tyck till