ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor/valutor: Dollarn stärktes mot euro och yen

Efter en avvaktande förmiddag återvände riskaptiten på onsdagseftermiddagen. Oljepriset återhämtade sig, börserna steg och efterfrågan på säkrare tillgångar som statspapper och japanska yen minskade.

Oljepriset steg då Iran och Irak träffades för att diskutera om de skulle ställa sig bakom förslaget från Saudiarabien och Ryssland att frysa produktionen för att "stabilisera och förbättra" marknaden.

Vid svensk stängning var den tyska tioårsräntan upp 2 punkter till 0,28 procent, medan den svenska tioåringen slutade 1 punkt lägre på 0,54 procent.

Brittisk arbetsmarknadsstatistik visade att arbetslösheten låg kvar på låga 5,1 procent i december samtidigt som lönetrycket var fortsatt lågt.

Inklusive bonusutbetalningar ökade lönerna med 1,9 procent under tremånadersperioden till och med december, vilket var en nedgång från 2,1 procent föregående från tremånadersperioden fram till november.

Exklusive bonus ökade lönerna dock 2,0 procent, vilket var högre än förväntningarna på 1,8 procent och upp från 1,9 procent från föregående tremånadersperiod.

Samtidigt minskade antalet arbetslösa med 14.800 personer i januari, vilket var klart fler än de -3.000 som väntades, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

BOE-ledamoten Ian McCafferty (som inte längre förordar höjd ränta) varnade i en intervju på tisdagen för att den låga inflationen håller nere löneökningarna.

Här hemma visade TNS Prosperas enkät bland penningmarknadsaktörer att den svenska inflationen väntas vara 1,0 procent om ett år, 1,5 procent om två år och 1,9 procent om fem år. (I januari var motsvarande utfall 1,1 procent på ett års sikt, 1,6 procent på två års sikt och 1,9 procent på fem års sikt.)

Nordeas Martin Enlund noterade att förväntningarna på fem års sikt steg till sin högsta nivå sedan 2013, men detta kommer dock inte att stoppa Riksbanken från att förhindra överdrivna kronförstärkningar till dess att de ser fler tecken på att den inhemska inflationen tar fart.

Michael Grahn, Danske Bank, fokuserade i stället på att inflationsförväntningarna på kortare sikt sjönk, vilket väntas få Riksbanken att agera igen.

Och ECB-rådsledamoten Ewald Nowotny var oroad för att förväntningarna inför ECB:s möte den 10 mars kan bli alltför upptrissade, likt de var i december när de hade "förlorat kontakten med verkligheten".

I en intervju med nättidningen Cash.ch sade han att centralbankerna måste bevaka marknaderna men inte vägledas av marknaderna.

I Grekland råder åter deflation. KPI sjönk 0,7 procent i januari, jämfört med ett år tidigare. EU-harmoniserad KPI sjönk 0,1 procent, medan förväntningarna låg på +0,4 procent, enligt Bloomberg News analytikerenkät.

USA-räntorna steg kontinuerligt under dagen, med tioårsräntan 6 punkt högre till 1,83 procent vid svensk stängning.

På eftermiddagen publicerades statistik som visade att PPI oväntat steg i januari samtidigt som kärn-PPI ökade klart mer än väntat. Livsmedelspriser steg mer än de gjort på åtta månader och detta motverkade en fortsatt nedgång i energipriserna.

Deutsche Banks chefekonom för USA Joseph LaVorgna noterade att komponenten för hälsovårdskostnader steg 0,1 procent, vilket ger en årstakt på 1,4 procent, den högsta sedan i augusti 2014. Denna serie används för att beräkna hälsovårdskomponenten i PCE-deflatorn, Feds föredragna mått.

Bostadsbyggande sjönk dock oväntat med 3,8 procent i januari till en säsongsjusterad årstakt på 1.099.000 bostäder, den lägsta nivån på tre månader. Väntat var i stället en uppgång med 2,0 procent. USA:s samtliga fyra regioner såg en nedgång i byggandet, och den kraftiga vinterstormen på östkusten fördjupade sannolikt bakslaget i slutet av månaden.

Analytiker påpekade att säsongsjusteringar i januari också kan ha spelat in.

Annan statistik visade att industriproduktionen ökade med 0,9 procent i januari, väntat +0,4 procent, och även kapacitetsutnyttjandet steg mer än väntat. Uppgången i industriproduktionen var den största sedan i juli 2015 och sågs som ett tecken på att industrin började stabiliseras i början på året.

Fed-chefen i Minneapolis, Neel Kashkari, sade i en intervju att Federal Reserve är fullt fokuserade på sitt dubbla mandat och måste fortsätta att få ned arbetslösheten.

Han sade att en ackommoderande penningpolitik kan hjälpa till att lyfta arbetsmarknaden och att en välriktad finanspolitik kan kickstarta ekonomin. Sedan FOMC-mötet i januari har statistik varit "lite mer på nedsidan", enligt Fed-ledamoten.

I kväll publiceras protokollet från Federal Reserves FOMC-möte 26-27 januari, då räntan som väntat lämnades oförändrad.

På valutamarknaden stärktes dollarn till 1:112 mot euron, från 1:114 vid samma tid dagen före, och till 114:32 mot yenen (113:82).

Kronan har blivit knappt 1 öre starkare till 9:48 mot euron och knappt 1 öre svagare till 8:52 mot dollarn.

Tyck till