ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Nordea: Bostadsfesten är över

  • Foto: TT
Dämpad inkomstutveckling, kommande regleringen och boräntor som har nått sin nedre gräns. Enligt Nordea finns det mycket som talar för prisuppgången på bostadsmarknaden nu är över.

Prisuppgången på den svenska bostadsmarknaden har varit raketartad under de senaste åren. Under 2015 steg priserna på bostadsrätter med 18 procent medan huspriserna ökade med 10 procent. Men enligt Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström finns det mycket som pekar på att uppgången nu har nått vägs ände.

”Blickar vi framåt finns det ett antal argument till varför priserna inte bör fortsätta att stiga. Det handlar om räntor, inkomster, regleringar och börsutvecklingen”, skriver Andreas Wallström i ett kundbrev på onsdagsmorgonen.

Andreas Wallström konstaterar att den kraftiga prisuppgången de senaste 20 åren har sammanfallit med en markant räntenedgång. Under perioden har uppgången endast dämpats två gånger, 2007-2008 och 2010-2011, vilket vid båda tillfällena sammanföll med stigande boräntor.

”Vi förutser ingen större uppgång i bostadsräntor framöver, utan snarast oförändrade. Men bara det faktum att räntorna inte sjunker ytterligare bör medföra att prisökningarna stannar av, såtillvida att hushållen har anpassat sin bostadskostnad utifrån dagens ränteläge”, skriver Andreas Wallström.

Något som skulle kunna driva på bostadspriserna trots oförändrade räntor är en stigande köpkraft hos hushållen. Andreas Wallström poängterar dock att enligt KI:s prognos kommer de disponibla inkomsterna per capita inte att öka alls under de kommande fyra åren. Han poängterar dock att prognosen är förknippad med stor osäkerhet samt att inkomstutvecklingen för de hushåll som är aktiva på bostadsmarknaden antagligen kommer vara något bättre.

Även kommande reglering, som amorteringskravet, väntas ha en något dämpande effekt samt att sambandet mellan börsen och bostadspriserna har stärkts vilket innebär att även årets börsnedgång mycket väl kan dämpa prisutvecklingen.

Men någon bostadskrasch tror Andreas Wallström inte på.  

”Även om mycket nu talar emot fortsatt prisuppgång så räknar vi inte heller med någon större nedgång. Orsaken är att fundamentala faktorer, såsom hög efterfrågan och lågt byggande, väntas ge fortsatt stöd till priserna”, skriver han.

Jämför olika bolån - hitta bästa möjliga ränta! (Extern tjänst) 

Tyck till