ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Handelsbanken höjer BNP-prognos

Medan alla tittar på inflationen och Riksbanken dundrar den svenska ekonomin på med ett ganska högt resursutnyttjande.

"Med beaktande av den historiska BNP-cykeln, liksom den senaste tidens enkätdata, drar vi slutsatsen att det verkar finnas en betydande uppsida mot konsensusbedömningen om den svenska BNP-tillväxten."

Det skriver Anders Brunstedt, ekonom på Handelsbanken (SHB) i ett kundbrev på onsdagen.

SHB skruvar upp BNP-prognosen för 2016 till +3,7 procent, från +3,2 procent i december, men enligt Anders Brunstedt kan även den prognosen vara i underkant.

Han konstaterar visserligen att för andra ekonomier förefaller det för närvarande mer troligt med nedjusterade BNP-prognoser, och det borde normalt tynga utsikterna även för den svenska ekonomin.

Men givet ett historiskt mönster som visar att trendtillväxten i Sverige vid de senaste tillväxttopparna har nått 5 procent eller högre skulle en mer "normal" tillväxttopp i denna konjunkturcykel antyda en betydligt högre tillväxt än vad SHB för närvarande räknar med.

"En sådan bana pekar i stället mot ett årligt tillväxttal för 2016 på cirka 4,5 procent. Historiskt har prognosmakare ofta underskattat konjunkturcykeln, såväl i toppar som i dalar", skriver Anders Brunstedt.

Han tillägger att den svenska tillväxten må vara stark, men Riksbankens räntesänkning förra veckan visar att fokus fortsatt ligger på att hålla kronan svag för att den importerade inflationen ska kunna stiga.

"Vi räknar med att den hållningen ska bestå och givet förväntningar om ytterligare stimulanser från ECB kan Riksbanken se ytterligare behov att agera", skriver Anders Brunstedt.

I fråga om ytterligare åtgärder från Riksbanken tror Handelsbanken att en utökning av obligationsköpprogrammet är mer sannolikt än en ny räntesänkning. Och om kronan stärks mer än väntat kan det även bli aktuellt med valutainterventioner.

Vilken bank ger bäst sparränta? Jämför sparkonton här! (extern tjänst)

Tyck till