ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Engångsposter tyngde Net insight

Net Insight, som levererar lösningar för medienät, redovisar ett rörelseresultatet på -1,4 miljoner kronor (5,6) och en rörelsemarginalen på -1,3 procent (6,1) för det fjärde kvartalet 2015. Justerat för förvärvsrelaterade kostnader uppgick rörelseresultatet till 5,0 miljoner (5,6).

Finansnettot har belastats med 12,0 miljoner kronor avseende omvärdering av ett syntetiskt optionsprogram.

Resultat före skatt uppgick till -12,7 miljoner kronor (5,9) och justerat resultat före skatt uppgick till 5,8 miljoner kronor (5,9).

Resultat efter skatt blev -12,2 miljoner kronor (4,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:03 kronor (0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 111 miljoner kronor (91,8).

Kassaflödet uppgick till -105 miljoner kronor (21,1).

Ingen utdelning föreslås att lämnas för 2015.

Jämför aktiedepåer - hitta lägsta courtaget (Extern tjänst)

Tyck till