ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Låt inte LO stoppa jobben

  • Foto: Per Groth

Allt fler experter föreslår sänkta ingångslöner för att motverka utanförskap, men LO håller emot. Med Socialdemokraterna i regeringsställning är LO:s grepp om arbetsmarknadspolitiken hårt, skriver KD:s partiledare Ebba Busch Thor.

Kristdemokraterna har lanserat en reform för fler jobb – introduktionsanställningar. Förslaget är att arbetsgivare ska kunna erbjuda heltidsjobb till 75 procent av kollektivavtalsenlig lön för yrken som inte kräver studier efter gymnasiet.

Den lägre lönen för introduktionsanställda motiveras av att de inte kan producera i samma takt som andra till följd av att de saknar erfarenhet, utbildning, språkkunskaper eller är ovana vid svenska förhållanden i övrigt.

I dag har de svårt att hävda sig i konkurrensen om jobben. Vårt förslag ger dem möjlighet att lära sig jobbet på jobbet.

Varken arbetsgivare eller anställd ska behöva ha kontakt med någon myndighet. Byråkratin är obefintlig. Efter fem år ska introduktionsanställningen övergå till vanlig anställning och lönen vara kollektivavtalsenlig.

Arbetsmarknadspolitiska rådet, Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet, OECD, IMF har alla påtalat att nya typer av jobb med lägre lön och kvalifikationskrav måste fram.

Bakgrunden är att endast 50 procent av flyktingarna som kommer hit är i sysselsättning efter åtta års vistelse i Sverige. Gruppen kommer också att växa kraftigt de kommande åren. Även bland infödda svenskar med låg utbildning är arbetslösheten stor.

Flera förslag har under senare tid presenterats i syfte att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden – dock inget som är lika långtgående som vårt i enkelhet och frånvaro av byråkrati. Men gemensamt för alla förslag är att de har kritiserats av LO i ett hätskt tonläge.

De vill helst inte diskutera sakfrågan; hur ska en ung svensk som misslyckats med sin utbildning få ett riktigt jobb? Hur ska en person som kommer från ett annat land och vill försörja sig få möjlighet att göra det?

I dag sätter de lägsta lönerna enligt kollektivavtalen effektivt stopp för dessa grupper. I stället hamnar de i utanförskap eller i en rundgång av arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd. Det är ett svek mot den enskilda människan, men också ett slöseri med våra gemensamma resurser.

Vi vet att många av dessa arbetsmarknadspolitiska program inte får den effekt som vi vill – de ger inte jobb. Exempelvis är det bara 2,1 procent av personer som varit i jobb- och utvecklingsgarantin som har en riktig tillsvidareanställning 90 dagar efter att ha deltagit i programmet. Det är alldeles för dåligt. Här behöver vi noga utvärdera vilka program som ger jobb och våga slopa program som är ineffektiva.

2005 var den lägsta tillåtna månadslönen inom handeln 13.995 kronor och 2015 var den 19.739 kronor. Hade 2005 års lön räknats upp med inflationen under perioden skulle den vara 15.639 kronor i dag.

Nu är den alltså drygt 4.000 kronor mer, plus arbetsgivaravgifter. Det är kostnader arbetsgivaren måste täcka genom ökad produktivitet.

Tack vare den tidigare alliansregeringens skattesänkningar har en lägstalön i handeln efter skatt dessutom gått från 9.874 kronor till 15.860 kronor i månaden.

Höjda reala ingångslöner sker under en period då skolan har haft stora kvalitetsproblem och de flesta branscher pressas av en allt hårdare internationell konkurrens. Till detta ska läggas rekordstor invandring av personer födda utanför Europa.

Hur många fler jobb hade vi haft i Sverige om det var tillåtet att anställa människor som vill ha ett jobb för 16.000 kronor? Hur många människor hade kunnat försörja sina barn och familj med eget arbete i stället för att sitta fast i utanförskap?

De som motsätter sig introduktionsanställningar och lägre ingångslöner har ett ansvar att svara på dessa frågor. Hätska utfall duger inte.

Att förhindra människor att ta jobb med låg ingångslön är inte bara oetiskt mot dem, det medför också stora kostnader för vårt samhälle och det riskerar att skapa social oro och främlingsfientlighet.

Med Socialdemokraterna i regeringsställning är LO:s grepp om arbetsmarknadspolitiken hårt. Hotell- och restaurangfackets, SEKO:s och LO:s ordförande sitter alla tre i Socialdemokraternas partistyrelse.

Valåret 2014 tog Socialdemokraterna centralt emot 15 miljoner kronor från elva fackliga organisationer enligt partiets egen intäktsredovisning. Därutöver bedrev LO som vanligt egen politisk kampanj i valrörelsen vilket sannolikt var mer värt för Socialdemokraterna än det ekonomiska stödet.

Trots att en lång rad experter är eniga om behovet av lägre ingångslöner – däribland regeringens egna expertmyndigheter – är regeringen kallsinnig. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kallar oron för ökat utanförskap för ”överdriven”.

Så länge facket har en så rigid inställning till lågutbildades möjligheter att få jobb, och så länge facket har ett bestämmande inflytande över Socialdemokraternas politik kommer utanförskapet inte kunna brytas.

Ebba Busch Thor, partiledare (KD)

Tyck till