ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Analys

Viktor Munkhammar: Kreditfest i Kina

Kredittillväxten i Kina satte nytt rekord i januari. Det talar för en stabilisering av konjunkturen på kort sikt.
Men riskerna i ekonomin ökar.

Nyutlåningen i Kina var i januari över 2 500 miljarder yuan, motsvarande omkring 3 300 miljarder kronor, enligt statistik från centralbanken PBOC. Det är en rekordnotering och en saftig ökning från december månads knappa 600 miljarder yuan.

Utlåningen ökar alltid i januari (se grafiken ovan) när bankerna tilldelas nya årslånekvoter och PBOC brukar se till att likviditeten är god inför det kinesiska nyåret, men utfallet var långt högre än väntat. Enligt nyhetsbyrån Bloombergs enkät hade analytikerkåren räknat med en nyutlåning på 1 900 miljarder yuan.

Frågan är hur januariutfallet ska tolkas. En del indikatorer tyder på att tillväxtutsikterna i Kina har stabiliserats den senaste tiden, trots den stora turbulensen på finansmarknaderna. Exempelvis har inköpschefsindex för industrin slutat falla. Om företag och hushåll ser ljusare på framtiden är det naturligt att lånesuget ökar. Det kan också vara så att kinesiska företag, med tanke på spekulationerna om devalvering, väljer att lägga om lån från utländsk till inhemsk valuta.

En annan tolkning är att regimen kastar pengar på problemen i ekonomin för att förhindra att tillväxttakten sjunker alltför mycket. Det är en metod som har använts ganska flitigt de senaste åren, inte minst efter finanskrisen.

Tecken på det finns också nu. Exempelvis höjdes bolånetaket i början av februari till 80 från 75 procent för den första bostaden.

På tisdagen rapporterade Bloomberg också att det pågår diskussioner om att sänka bankernas täckningsgrad får dåliga lån. En sådan åtgärd skulle öka utlåningskapaciteten. PBOC har den senaste tiden också tillfört extra likviditet till banksystemet. I ett uttalande på tisdagen meddelade centralbanken, något kryptiskt, att den kommer "att vägleda en stadig tillväxt i krediter och penningmängd".

Analyshuset Capital Economics noterar i ett marknadsbrev att om också kommunernas upplåning i form av kommunobligationer, som inte ingår i PBOC:s statistik, räknas in så har kredittillväxten varit på väg upp i ett halvår. I vilken utsträckning det har bidragit till de försiktiga tecknen på stabilare konjunkturutveckling är oklart.

Den kraftiga kreditökningen bör bidra till att hålla uppe tillväxttakten på kort sikt.

Men i ett längre perspektiv ökar riskerna i den kinesiska ekonomin.

Tyck till