ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Dollarn tappade mot yenen

Europaräntorna steg medan börserna och oljan sjönk på tisdagen. Dollarn tappade mot yenen.

Tyska räntor var vid svensk stängning 1-3 punkter upp, medan spanska och portugisiska var upp till 8 punkter högre.

Tyska ZEW-index (investerarförtroende) sjönk i spåren av turbulenta marknader, med det framåtblickande indexet ned till 1,0 från 10,2, väntat var 0,0. Inflationsförväntningarna sjönk betydligt för alla regioner.

Spekulationerna under en längre tid om att Opec och andra skulle initiera någon form av produktionsbegränsning landade i en uppgörelse på tisdagen i form av frysta nivåer, vilket togs som en "besvikelse" av marknaden som handlade ned priserna. Brent hade inför mötet stigit till 35:50 dollar per fat men sjönk tillbaka drygt 2 dollar under dagens lopp.

Nivåerna ska frysas vid vad som gällde den 11 januari, och bakom uppgörelsen står Qatar, Ryssland, Saudiarabien och Venezuela. Detta förutsatt att andra länder ansluter sig. Indikativa kommentarer från Irak, Iran och Kuwait visar på att de är redo att sluta upp.

"Det återstår att se om detta kommer att resultera i att överutbudet minskar, då detta kräver att Iran och Irak ansluter till överenskommelsen", skrev Commerzbank i en kommentar.

Irak var i huvudsak ansvarigt för ökningen i Opecs produktion förra året och har planerat att ytterligare öka sin produktion i år, men har å andra sidan i princip sagt sig vara redo att vara en del i en uppgörelse. Irak producerade 4,4 miljoner fat per dag i januari, enligt Opec.

Vad gäller Iran har de precis kommit ifrån sanktionerna och det är svårt att se dem redo att stanna vid sanktionsnivån på 2,9 miljoner fat per dag.

"Med andra ord balanserar dagens uppgörelse på en knivsegg. Som ett svar har oljepriserna återigen tappat mycket av morgonens uppgång", skrev Commerzbank.

På valutamarknaden har dollarn tappat till 113:90 mot yenen, men i stort gått sidledes på handel på 1:1130 euron.

Norsk ekonomi visar en fortsatt splittrad bild. Fastlands-BNP steg 0,1 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal, medan totala BNP sjönk med 1,2 procent. Väntat var +0,1 respektive -0,4 procent.

Hushållens konsumtion steg med 0,6 procent medan bruttoinvesteringarna sjönk 0,9 procent. Oljeverksamhet och utrikes sjöfart sjönk 5,6 procent under kvartalet.

Tredje kvartalet reviderades samtidigt ned med 0,2 procentenheter för såväl total som fastlands-BNP, till 1,6 respektive 0,0 procent.

"Tillväxten fjärde kvartalet var ungefär som väntat, men med hänsyn taget till revideringarna så var dagens utfall på den svaga sidan av Norges Banks prognos. Det är i linje med vårt antagande om en räntesänkning i mars", skrev Nordea i en kommentar.

Brittisk KPI-inflation kom in som väntat på 0,3 procent i januari, upp från 0,2 procent i december, medan kärninflationen sjönk till 1,2 från 1,4 procent, väntat 1,3 procent. Pundet tappade under tisdagen.

Danske Bank konstaterade att såväl KPI-inflationen som kärninflationen väntas förbli dämpade under 2016 på grund av en kombination av tidigare pundförstärkning och låga råvarupriser.

Tjänstepriserna är det som bidrar positivt till den totala inflationen, inflationstakten här var 2,3 procent, det vill säga över målet.

"Bank of England har gjort klart att de definitivt inte är ett 'Fed light' och att de inte har någon brådska att höja räntan", skrev Danske Bank.

De ser många skäl för Bank of England att ligga still lång tid framöver: inflationen och lönetillväxten är dämpad, inflationsförväntningarna har sjunkit, andra centralbanker har en lättnadsbias och osäkerheten om Brexit kvarstår.

USA-räntorna visade små nettoförändringar när de åter handlades efter måndagens helgledighet. Den tioåriga statsobligationen steg 2 punkter till 1,77 procent.

NAHB:s husmarknadsindex sjönk i februari, medan

affärsförhållandena för industrin i delstaten New York förbättrades jämfört med månaden före, med Empire index upp till -16,64 från -19,37 (väntat -10,00). Index över nya order och sysselsättning steg betydligt medan prisindex sjönk.

Patrick Harker, Fedchef i Philadelphia och icke röstande i FOMC i år, sade att det vore klokt om Fed avvaktade med ytterligare räntehöjningar till dess att inflationen återhämtar sig från den nuvarande oljeprisrelaterade svagheten.

Svenska räntor steg 1-4 punkter medan kronan tappade 1 öre till 8:51 mot dollarn och lika mycket till 9:48 mot euron från nivåerna vid stängning på måndagen.

Business Swedens exportchefsindex steg till 56,9 första kvartalet från 53,9 föregående kvartal. Det framåtblickande indexet steg till 58,5.

Mauro Gozzo, som efter lång och trogen tjänst som chefekonom nu lämnar över till Lena Sellgren, sade att ett trendbrott är att förväntningarna på exportefterfrågan i Europa har stärkts kraftigt, både för Västeuropa och Central- och Östeuropa.

Tyck till