ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

”Ericsson är viktigare för Sverige i dag”

  • BLICKAR UT ÖVER ALTERNATIVEN. ”Jag skulle gissa att vi kommer att investera lite mer i helägda bolag framöver”, säger Investors vd Johan Forssell. Foto: Joey Abrait

Ericsson har i många år gått dåligt på börsen men Investor är långsiktigt och berett att ta ett större ansvar om Industrivärden säljer sina aktier i telekombolaget.
Det säger investmentbolagets vd Johan Forssell.
”Ericsson är otroligt viktigt för Sverige. Antagligen viktigare än för 10–20 år sedan.”

Hur ser du på konjunkturen?
”Makroutsikterna är tuffa och det gör att det blir en utmaning för ett antal av våra bolag att nå hög tillväxt, men vi har samtidigt bolag med starka marknadspositioner och förutsättningar att komma ut som vinnare.”

Vilka effekter bedömer du att det kraftiga prisfallet på råmaterial får i ett bredare perspektiv?
”Det är viktigt att följa det. Kraftiga fall på råmaterialpriser kan leda till geopolitiska risker i och med att de länder som producerar råvaror kan hamna i väldigt svåra situationer. Det ser vi i Ryssland, definitivt i Brasilien och det kan även bli fallet i Mellanöstern. I Kina är en viktig fråga vad som händer med valutan och kapitalflödet. Skulle det bli ett massivt utflöde ur Kina kan det bli en skuldkris i många utvecklingsländer.”

I maj är det ett år sedan du blev vd för Investor. På vilka parametrar vill du att vi journalister ska bedöma din insats efter tio år?
”I slutänden handlar det om vilken totalavkastning Investor har gett. Vi har ett avkastningskrav som ligger på 8–9 procent, men sedan är det självfallet så att vi tittar på hur börsindex utvecklas. Den helt avgörande faktorn för om jag lyckas som vd är därför hur det går för våra bolag, både de listade kärninvesteringarna och de helägda dotterföretagen. Om de går bra så går det bra för Investor. Så prioritet nummer ett för oss är att vi är en bra ägare. I det ligger att vi har bra styrelser i bolagen och att vi jobbar hårt med planer för värdeskapande i bolagen.”

”Den andra delen som är viktig för mig är att vi allokerar kapitalet rätt, att vi faktiskt gör bra investeringar. Lyckas vi med det och fortsätter vara kostnadseffektiva på Investor och ger en god utdelning, så är min starka övertygelse att det leder till en bra avkastning för Investors ägare.”

Du framhåller styrelsernas betydelse. Har ni kontroll på successionen i sfären när karriärerna för ytterst framgångsrika affärsmän som Claes Dahlbäck, Sune Carlson och Leif Östling börjar lida mot sitt slut?
”Det finns mycket kompetens ute i bolagen, i vårt nätverk och på Investor. Sedan kan det alltid finnas situationer som är lite tuffare. Successionen är något vi jobbar väldigt mycket med. Det handlar om att hela tiden se till att våra bolag utvecklar nästa generations ledare och därtill måste vi ständigt bredda nätverket.”

Kommer Investor att växa mer inom noterade kärninnehav eller onoterade investeringar?
”Vi har en prioritering att öka portföljen av olistade bolag inom Patricia Industries (Investors bolag för onoterade investeringar, Di:s anm.), så om vi hittar vad vi tycker är attraktiva och starka företag som vi kan heläga är vi redo att investera. Vår ambition är att äga 100 procent och utveckla företagen över tid, vilket vi har gjort i Mölnlycke under många år och nu även i Permobil och andra innehav. Om vi lyckas med detta kan vi skapa långsiktigt framgångsrika företag och ett starkt kassaflöde.”

Är tolkningen av det att ni föredrar privata investeringar framför publika på börsen?
”Nej. 2015 investerade vi 6 miljarder kronor i listade bolag, så vi har definitivt inte nedprioriterat fokus på den listade delen av vår portfölj. Men framåt har vi en vilja att öka den olistade portföljen, så allt annat lika skulle jag gissa att vi kommer att investera lite mer i helägda bolag framöver. Men allt styrs av vilka affärsmöjligheter som dyker upp.”

Hur förklarar Investor som huvudägare att Ericsson har varit en dålig aktieinvestering under väldigt lång tid?
”Marknaden har varit tuff inom nätverk och konkurrensen är hård från till exempel Huawei. Ett bolag som befinner sig i en sådan situation måste förstås arbeta hårt med åtgärder för att motverka det. Därför har ledningen i Ericsson identifierat både kostnadsbesparingsprogram och bland annat ingått ett strategiskt avtal med Cisco för att både anpassa kostnadsnivån och samtidigt flytta fram positionerna.”

Hur länge kan du som vd i Investor försvara innehavet i Ericsson när aktien utvecklas svagt?
”Vi har varit ägare i Ericsson under lång tid. Vår bedömning är att vi har ett bolag som har en stark position i marknaden och förutsättningar att förbättra sin performance.”

Med den snabba tekniska utvecklingen är Ericsson viktigare för Sverige i dag än för 10–20 år sedan?
”Ericsson är absolut viktigt för Sverige med den teknikutveckling vi ser inom digitalisering och den teknik som kommer ut ur bolaget. Det är viktigt inte bara för företaget utan också för samhället. Jag skulle säga att Ericsson antagligen är viktigare i dag än för 10–20 år sedan på grund av den allt snabbare tekniska utvecklingen.”

Är ni därför mer långsiktiga i Ericsson relativt era andra kärninvesteringar?
”I alla våra kärninnehav, både noterade och onoterade, är vårt tidsperspektiv långt. Vi jobbar med bolagen som att vi skulle äga dem också om 20, 30 och 40 år. Men sedan kan vi mycket väl sitta här om tio år och det har hänt något som gör att vi trots vår ’buy to hold-strategi’ måste agera. Det har det gjort historiskt. Ta exempelvis när Mifid-reglerna påverkade OMX. Vi försökte då göra en affär med Nasdaq, sedan kom det in andra konkurrenter och bjöd höga priser och det slutade med att vi sålde. Efter det har vi köpt tillbaka ett Nasdaq med starkare marknadspositioner och till ett mycket attraktivt pris. Det är ett exempel på att det kan hända saker och då har vi som ägare ett ansvar att agera. Investors modell är att vara långsiktiga aktiva ägare.”

Ni har ända sedan 1940-talet varit storägare i Ericsson tillsammans med Industrivärden. Är det problematiskt om den nya ledning för Industrivärden väljer att sälja Ericsson?
”Vi har haft ett bra samarbete med Industrivärden historiskt. Skulle det vara så att de beslutar att lämna Ericsson så är det vår ambition att ta på oss ledartröjan och utveckla företaget tillsammans med styrelsen och ledningen i bolaget.”

Är Investor berett att ta ett större ägaransvar i Ericsson?
”Investor är långsiktig ägare i Ericsson och vi tror på att bolaget har goda möjligheter att utvecklas väl på lång sikt. Sedan kommenterar vi inte hypotetiska transaktioner. Det gör vi aldrig.”

Är det din uppfattning att Cisco vill köpa Ericsson?
”Jag har ingen annan information än den som har kommit ut från bolaget. Det här rör sig om ett samarbete och inget mer.”

Hur stort ansvar har Investor som huvudägare för att Electrolux misslyckades i försöket att förvärva GE Appliances?
”I efterhand visade det sig att det inte gick som vi hade förväntat oss. Men vi, liksom styrelsen och ledningen i Electrolux, stod alla bakom att försöka köpa GE Appliances därför att vi såg en stark industriell logik i affären och betydande synergier. Det finns alltid risker att gå in i affärer, i det här fallet kopplade till konkurrensmyndigheter. Bedömningen som gjordes var att avkastningspotentialen i förhållande till risken var attraktiv och det stod vi som ägare fullt bakom. När det i efterhand visar sig att affären inte gick igenom är det bara att kavla upp armarna och gå vidare. Vågar man inte ta den här typen av risker så kan man aldrig skapa värde.”

Befarar du att ni inom Wallenbergsfären efter det här bakslaget blir rädda för att ta kalkylerade risker i sådana här väldigt stora affärer?
”Nej. Vi måste våga ta risker. Ska man skapa värde i en affärsverksamhet så handlar det om att plocka lågt hängande frukter genom att hela tiden effektivisera och lägga högsta prioritering på organisk tillväxt genom att ta fram nya produkter, hitta nya applikationer och kunder och expandera geografiskt. Men utöver det så kan man förstås också skapa ytterligare värden genom förvärv. Det är dock viktigt att det handlar om att ta kalkylerade risker, och att de har en attraktiv risk reward.”

Atlas Copcos framgångsrike vd Ronnie Leten är sedan 2014 även ordförande i Electrolux. Finns det risk för att personer som han får för tung arbetsbelastning och för mycket ansvar?
”Som en grundprincip ska förstås en vd för ett företag ägna merparten av sin tid åt sitt huvuduppdrag. Men beroende på var man befinner sig i sin karriär, eller hur länge man har jobbat i ett företag, så kan ytterligare ett uppdrag tillföra erfarenhet, bredd och perspektiv så att det blir en vinn–vinn. Och i det här fallet har Atlas Copcos styrelse gjort bedömningen att Ronnie Leten har förmågan att hantera både vd-uppdraget i Atlas Copco och ordförandeskapet i Electrolux och det står jag fullt bakom.”

Men bara det senaste året har Electrolux haft allvarliga problem i produktionen i USA, GE-debaclet och nu på kort tid stor omsättning i ledningen. Skulle det kunnat ha gått bättre för Electrolux om det inte hade haft en ordförande som även är vd för ett av börsens största bolag?
”Nej. Oavsett om det är Ronnie Leten som är ordförande eller om det är någon annan så har det inget att göra med att GE valde att backa ur affären fem i tolv.”

Efter att ni köpte mer i ABB i fjol, har ni ett tillräckligt ägande i bolaget för att kunna påverka beslut?
”Ja, vi har ett bättre ägande. Nu har vi över 10 procent, Jacob Wallenberg är vice ordförande och vi har ett starkt inflytande i bolaget”.

Det finns en diskussion kring om ABB ska behålla kraftverksamheten, Power Grid. Har ni som huvudägare tagit ställning för eller emot den?
”Nej, det har vi inte. Just nu gör chefen för Power Grid en förutsättningslös strategisk översyn av verksamheten. Bolaget måste få genomföra den, sedan vi får se vad som kommer ut av den genomgången.”

Tyck till