ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Problemen på KI beror på systemfel

  • Marcus Storch vid Nobelfesten 2011. Foto: Anders Wiklund

I efterspelet av skandalen på Karolinska institutet, KI, försöker många hitta syndabockar. Att offra några individer, även om det kan vara motiverat, utan att samtidigt ändra på spelreglerna löser inte grundproblemet, skriver Nobelstiftelsens tidigare ordförande Marcus Storch och KI:s före detta dekanus Jan Lindsten.

Efter Bosse Lindquists utmärkta serie om händelserna på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset har upprördheten varit stor och berättigad.

En mängd utredningar har tillsatts, alla med avsikt att hitta vem eller vilka personer som felat. Många krav har framställts på olika personers avgång.

Tanken är att allt orsakats av individer, personfel, och inte av att arbetet utförs i ett system som inte är anpassat till dagens krav, systemfel.

Låt oss ge några exempel:

  • Rektor för Karolinska institutet talar om vad han ska göra, inte vad hans styrelse (konsistorium) ska besluta om. Styrelsen själv säger att dessa händelser inte ligger på deras bord. Förutom utbildning är forskning Karolinska institutets livsnerv, ett område där styrelsen enligt dess ordförande inte ska ha övergripande synpunkter på. Kanske är det så att en styrelse bestående av 21 ledamöter och som dessutom är partssammansatt, är en garanti för att obehagliga beslut inte kan fattas. Kontrollfunktionen är eliminerad. Rektor är ensam.
  • En rektor väljs de facto av sina kolleger och studenter. Den kandidat som lovar att störa befintlig ordning minst har störst sannolikhet att blir vald. Operativ eller förändringsförmåga har inget värde i valet av rektor men är alltid avgörande för resultatet. Valmetoden leder inte till – utan snarare hindrar – önskat resultat. Styrelsen har således inte ansvar för en av sina viktigaste uppgifter nämligen att tillsätta verksamhetens chef. Får Karolinska institutet en bra rektor är det en slump och inte planerat. Systemet i sig befordrar oftast fel personer. Det är inte alltid individens fel.
  • Då nästan all forskning av kostnadsskäl i huvudsak är offentligt finansierad väljs huvuddelen av styrelsen på politiska grunder eller som partsrepresentanter. Horisonten är vanligen max fyra år. Alltför många medlemmar och med fel kunskaper är ingen bra förutsättning för ett bra styrelsearbete. Å andra sidan är det oklart vad styrelsens uppgift är då både cheftillsättning och forskning inte tycks ingå i arbetsuppgiften.
  • Att offra några individer, även om det kan vara helt motiverat, utan att samtidigt ändra på spelreglerna är ett spel för gallerierna som inte löser grundproblemet. Systemfelet är mycket allvarligare än personfelet.

Det som har inträffat är djupt tragiskt och kräver kraftfulla åtgärder för att återskapa förtroendet för både Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Mängden planerade utredningar är nästan i sig en garanti för att inga strukturella förändringar kommer att ske.

En kris är ofta en möjlighet att visa handlingskraft och ta tillfället i akt att skapa något positivt för framtiden.

Låt oss inte missa detta unika tillfälle.

Jan Lindsten, före detta dekanus, Karolinska institutet och före detta sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset
Marcus Storch, före detta ordförande, Nobelstiftelsen

Tyck till