ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Akuta byggen skapar oro

  • FYLLER EN NY FUNKTION. Den gamla brandstationen Gåsebäck i Helsingborg skulle rivas, men ska nu bli tillfälligt asylboende. Foto: Britt-Mari Olsson

De stora flyktingströmmarna har skapat en akut brist på asylboenden. För att snabba på skapandet av fler bostäder infördes tidsbegränsade bygglov från årsskiftet.
Men det finns risk för att byggloven permanentas och byggbranschen varnar för att uppförandena blir onödigt dyra.

För att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden för asylsökande ändrades plan- och byggförordningen från årsskiftet. De ändrade kraven gäller både nyuppföranden och ombyggnad av lokaler till bostäder.

Ansökningarna har börjat trilla in till kommuner landet över. I Frihamnen i Göteborg väntas 650 temporära lägenheter byggas bland annat för nyanlända. I Helsingborg byggs en övergiven brandstation om till ett tillfälligt boende.

Västerviksmodellen är ett testprojekt där Västerviks kommun och Migrationsverket har uppfört modulbaserade bostäder. Bostäderna ska kunna anpassas till asylsökande, studenter eller personer som har fått uppehållstillstånd och på så vis kunna användas på längre sikt.

”Det är en intressant lösning”, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Med Västerviksmodellen får de asylsökande också större möjlighet att etablera sig på orten genom språkträning och kartläggning av kompetens.

”Det är ett sätt för kommunen att påverka placeringen av boendet och möjligheten att förbättra integrationen redan under asyltiden. Det viktiga är att det är kvalitet och komfort och på platser som funkar tillsammans med resten av bebyggelsen.”

De tillfälliga byggloven kommer inte att bli permanenta, eftersom de är en tidsbegränsad lösning, säger Mehmet Kaplan.

”Enligt praxis är det viktigt att byggena är av temporär natur och byggloven kan bara ges om det finns ett temporärt behov. De kan ge ett visst andrum medan man bygger på sikt”, säger han.

Men att lösa det akuta bostadsproblemet för nyanlända med modulhus på tillfälliga bygglov blir dyrare än att bygga permanenta bostäder, anser Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.

”Är det hållbart att bygga en bostad för max 15 år som du inte vet hur den kan användas därefter? En bostad skrivs normalt av på 50–100 år. Du måste räkna av en investering med tillfälligt bygglov på kort tid och det gör den dyr”, säger han.

Han varnar också för risken att bostäderna blir permanenta och skapar andraklassområden.

Regeringens mål är att det ska byggas 700.000 nya bostäder fram till 2025.

”Det är en jätteutmaning. Det är bättre att satsa på permanenta hus från början. Vill vi kunna bygga snabbare och billigare bör vi i stället förenkla byggreglerna för alla bostäder. Ökade regler fördyrar byggandet. Ta fram mer byggbar mark och snabba upp handläggningen av plan- och bygglovsprocessen”, säger Björn Wellhagen.

Boverket arbetar intensivt med att vägleda kring de nya reglerna och hoppas ha föreskrifter klara som kan träda i kraft den 1 juni.

”Man får absolut inte göra några undantag alls när det gäller stadga och beständighet. Sedan är det en fallande skala, en del får man göra undantag från i vissa fall och somligt, som hiss, kan man strunta i helt och hållet”, säger Yvonne Svensson, Boverkets rättschef.

Mest frågetecken har väckts kring frågan om brandsäkerhet från olika aktörer på marknaden.

”Man kan få göra undantag från brandreglerna om det inte innebär fara för liv och hälsa. Vi arbetar intensivt med att ta fram ett vägledande underlag. Det är en besvärlig balansgång att ta fram de här reglerna. Men samtidigt måste vi se det i ljuset av den verklighet vi lever i – jämfört med tält, reception och gatan är de tillfälliga byggloven en bra lösning.”

En annan knepig fråga är vad tillfälligt boende egentligen innebär.

”Det är ett tillfälligt boende, så man ska inte bo där så länge. Men hur länge är tillfälligt? Där har vi inte riktigt landat ännu.”

De tillfälliga byggloven gäller i 10 år och kan förlängas till 15. Är de kanske här för att stanna?

”Det finns en sådan risk, så klart. Kommunen är tillsynsmyndighet och de får förelägga om att ta bort bygget när det är dags eller göra om det till något permanent i stället.”

Tyck till