ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Populismen i USA en varningsklocka

  • Börje Ekholm är styrelseproffs, ordförande för Nasdaq OMX, styrelseledamot i Alibaba, chef för Patricia Industries och tidigare vd för Investor.

För några veckor sedan såg jag en intervju med en väljare i Iowa. På frågan vem han skulle rösta på i det amerikanska presidentvalet blev svaret att han valde mellan Bernie Sanders och Donald Trump.

I sakpolitiken är det svårt att finna några som är längre ifrån varandra än dessa kandidater. Men ingen av dem tillhör den politiska eliten och båda torgför populistiska budskap.

I dag är grogrunden för populistiska budskap god. Vanliga medborgare känner sig hårt pressade och eftersatta. Tillväxten i västvärlden har främst gynnat höginkomsttagare. I USA har löneökningarna för medelinkomsttagaren varit klart lägre än produktivitetstillväxten. Den översta femtedelen av inkomsttagarna har haft en nästan dubbelt så hög reallöneökning som övriga. Den översta procenten har tagit nästan hälften av inkomstökningen.

Tillväxten har helt enkelt ökat segregeringen och drivs av några tydliga trender: globalisering, automatisering och digitalisering.

Globalisering och automatisering har pågått längst. Som en konsekvens har många relativt högavlönade tillverkningsjobb flyttat ut till lågkostnadsländer eller helt rationaliserats bort. Många som förlorat jobbet har fått ta ett eller flera lågavlönade servicejobb.

Digitaliseringen har bara börjat. Nya affärsmodeller slår ut gamla. Nästa steg är att många tjänstemannajobb kommer att rationaliseras bort. I en framtida revision bearbetas stora datamängder utan personal. Avtal skrivs med sofistikerad mjukvara. Robotar tar över servicejobb.

Jag tror ingen av dessa trender kan, eller för den delen ska, stoppas. Teknisk utveckling har genom historien alltid starkt bidragit till att bygga globalt välstånd. Men den skapar behov av omställning. Det har hänt förr, till exempel har de som jobbar i jordbruket minskat med mer än 90 procent på 100 år. Vinnarna blir de som bäst klarar omställningen.

Etablerade politiker måste visa att de bryr sig om alla i samhället, och föra en politik som underlättar omställningen.

I framtidens samhälle kommer det att finnas få jobb som inte kräver utbildning. Satsningarna på högre utbildning måste därför öka. I dag är barn till föräldrar med akademisk utbildning mycket mer benägna att få en högre utbildning. Fortsätter detta så cementeras klyftorna i samhället. Alla måste få möjlighet till högre utbildning.

För att klara omställningen så kommer det också krävas en öppnare diskussion om migration och skatter. Ett system med stora skillnader mellan skatt på kapital och arbete måste adresseras.

Jag hoppas att de etablerade politikerna ser populisternas frammarsch som en varningsklocka och börjar diskutera frågor som vanliga medborgare känner starkt för.

Annars tror jag risken är stor att ”We the People” kommer att visa sitt missnöje i valen. Ett USA styrt av populister fokuserade på inrikesfrågor, kan få stora följdverkningar för resten av världen.

Tyck till