ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

”Företagen har en jätteuppgift”

  • OROAD. Olle Wästberg har lett en utredning om hur det demokratiska engagemanget och inflytandet ska kunna öka. Foto: Joey Abrait

Det finns anledning att oroa sig för demokratin i Sverige.
Det säger regeringens utredare Olle Wästberg och han efterlyser att fler inom näringslivet engagerar sig.

Det finns ett par skäl att oroa sig för det demokratiska engagemanget i dag, enligt Olle Wästberg.

Även om de flesta svenskar är generellt nöjda med demokratin känner de sig alienerade från politiskt beslutsfattande och få engagerar sig politiskt.

För näringslivet och företagsamheten har det betydelse inte minst eftersom en sämre fungerande demokrati tenderar att ge en oförutsägbar och instabil politisk utveckling.

Fler väljare som är intresserade, engagerade och integrerade i politiken ökar i stället sannolikheten för en konsensusinriktad och stabil politik.

I mitten av januari lämnade Olle Wästberg – väl känd för de flesta med sin bakgrund som svensk generalkonsul i New York, riksdagsledamot för liberalerna och chefredaktör för Expressen – över 2014 års demokratiutredning till regeringen.

Bland förslagen, som just nu är på remissrunda, märks att väljare ska kunna samla namnunderskrifter för att resa frågor i kommun, landsting och riksdag. Dessutom vill utredarna i lag förstärka kommunmedlemmarnas inflytande över de politiska besluten, det gäller såväl företag som privatpersoner.

”I dag finns ungefär 100.000 politiskt aktiva personer som betalar medlemsavgift till ett parti och går på möten medan det finns 70.000 kommunala tjänster som ska tillsättas”, säger Olle Wästberg.

”Det har gjort de politiska partierna till små och inåtvända kretsar.”

Samtidigt varnar Olle Wästberg för negativa effekter av att det politiska engagemanget i dag tenderar att följa socioekonomiska faktorer. I Stockholm skiljer det till exempel mer än 50 procentenheter mellan valdeltagandet i Bromma/Alvik, som ligger högt, och Tensta, som ligger lågt.

”Den polariseringen måste bekämpas. Vi kan inte ha stora grupper som står utanför politiken”, säger han.

När Barack Obama vann det amerikanska presidentvalet 2008 var en bidragande faktor att han lyckades fånga upp väljare i grupper med traditionellt lågt valdeltagande.

Än så länge har inget svenskt parti uttalat försökt göra något liknande i grupper som är mindre benägna att rösta kopplat till socioekonomiska skäl.

Däremot finns ett privat initiativ: ”Höj din röst” startat av Proventus vd Daniel Sachs, som arbetar för ett ökat demokratiskt engagemang i utsatta områden. Olle Wästberg efterlyser att fler gör mer.

”Politiska partier, traditionella folkrörelser och även företag har en jätteuppgift att synas i utsatta områden i dag”, säger han och berättar om ett positivt exempel från Angeredsgymnasiet utanför Göteborg, där en rad företag har gått in som faddrar, bland annat för att ordna praktikplatser.

Tyck till