ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Investerarna flyr vid börsoro

Bolag inriktade mot infrastruktur som väg- och elnät, konvertibler och hedgefonder.
Det är alternativ som lockar investerare när det stormar på ränte- och aktiemarknader.

I ett klimat med börsras, fallande råvarupriser och konvulsioner på delar av företagsobligationsmarknaden är utmaningarna stora för investerare.

Brian Cordischi, investeringschef på Carnegie Privatbank, vill ändå inte helt räkna ut aktier.

”Den långa starka börstrenden är över, men vi är inte övertygade om att vi ser början på en långvarig nedgång”, säger han.

”Läget är inte lika dåligt som vid kraschen för Lehman Brothers, det liknar snarare oron vid Greklandskrisen 2011–2012.”

I en ny strategirapport från Carnegie får aktier trots allt en neutral viktning i den föreslagna placeringsmixen. Svaga tecken för börsen är att vinstnivåerna i företagen faller och att världsekonomin inte växer tillräckligt snabbt för att lyfta vinsterna.

”Verkstadsbolagen behöver en global tillväxt på 3,5–4 procent för att vinsterna ska växa tillräckligt starkt, där är vi inte i dag”, säger Brian Cordischi.

Oron på finansmarknaderna innebär också påfrestningar för långsiktiga kapitalförvaltare som pensionsbolag. Frågan debatterades nyligen på konferensen Di Försäkring.

”Den låga räntan är en jätteutmaning, då alla livbolag har stora ränteportföljer. Vi har dessutom utlovat en viss avkastning till spararna”, sa Johan Sidenmark, vd för AMF.

”Infrastruktur och fastigheter är exempel där vi nu söker riskspridning.”

Frans Lindelöw, vd för Skandia, vittnar också om en portfölj som rymmer allt fler tillgångsslag.

”Vi var tidigt ute med att flytta till infrastruktur och alternativa investeringar, som private equity och venture capital (tillväxtbolag i tidigt skede, reds anm.)”, säger han.

Skandia Liv har nyligen investerat 1 miljard kronor i vindkraft och har sedan tidigare investerat 12 miljarder kronor i venture capital.

Carnegies investeringschef Brian Cordischi lockas också av infrastruktur.

”Här finns det både enskilda aktier och fonder som man kan investera i. Infrastruktur gynnas ofta av låga räntor”, säger han.

Exempel på sådana bolag är brittiska National Grid, verksamt inom nät för gas och el, samt det franska bygg- och anläggningsföretaget Vinci. Italienska SNAM, som bygger och driver nät för naturgas, är ett annat exempel.

Brian Cordischi slår också ett slag för konvertibler, som är ränteinstrument med möjlighet till omvandling till aktier.

”De ger möjlighet till aktiemarknadens uppsida men med ett skydd. Globalt är det en liten marknad, men det finns fonder inriktade på konvertibler”, säger han.

I Sverige har exempelvis Industrivärden två utestående konvertibellån och musikjätten Spotify planerar att ge ut konvertibler för att få in kapital.

Hedgefonder är också ett alternativ till traditionella investeringar.

”De har sin plats i en portfölj, men det är viktigt att göra noggranna val. I fjol gick många hedgefonder med aktiestrategier bra. I år ser vi till exempel att så kallade CTA-fonder gått bra”, säger Brian Cordischi.

Ett exempel på hedgefonder som klarat sig väl i stormarna är den svenska fonden QQM Hedge, som under fjolåret avkastade 8,15 procent och i januari steg med 1,25 procent.

”Totalt sett är fonden alltid marknadsneutral, vi köper i vissa aktier och branscher och blankar de vi inte tror på”, säger förvaltaren Ola Björkmo.

I dagsläget är fonden exponerad mot bland annat bolag inom mjukvaruindustrin och läkemedel/bioteknik. Däremot får banker och råvarubolag kalla handen.

Andra hedgefonder som gått bra under de senaste månaderna är RPM Evolving, Brummers Lynx och SEB Asset Selection. Dessa har avkastat mellan 5 och 10 procent.

Företagsobligationer har under ett par år varit en god källa till avkastning på räntemarknaden. Turbulensen på energimarknaden har skakat om tillgångslaget.

Under fjolåret ansökte mer än 40 bolag inom oljeindustrin om konkurs, med ett sammanlagt värde på drygt 140 miljarder kronor. Över 270 bolag har i dag ansträngda finanser enligt ratinginstitutet Standard & Poor’s.

”Man bör vara vaksam när det gäller företagsobligationsmarknaden. Vi har lämnat high yield och väljer obligationer med bättre kreditbetyg”, säger Brian Cordischi.

Tyck till