ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Analys

Anders Hägerstrand: Allt ljus på Alecta

Det är snart ett år sedan pensionsjätten Alectas pinsamma klavertramp i Handelsbanken.
Nu spelar Alecta, med ordföranden Erik Åsbrink, en högst avgörande roll för Anders Sundströms framtid i Swedbank.

Turerna kring anmälan mot den tidigare vd:n Michael Wolf för marknadsmissbruk har medfört att Anders Sundström är en ännu större belastning för Swedbanks varumärke och renommé, vilket ofrånkomligen skadar Swedbanks aktieägare.

Nu växer också kritiken i ägarleden mot Anders Sundström. I slutet på den gångna veckan ifrågasatte både AMF och Tredje AP-fonden tydligt hur han har agerat.

Men han förefaller fortfarande ha ett kompakt stöd av de två största ägarna i banken, Folksam och Sparbanksgruppen. Enligt initierade bedömare framstår det som helt osannolikt att Folksams vd Jens Henriksson, som också ingår i Swedbanks valberedning, över huvudtaget skulle göra något som reducerar Anders Sundströms chanser att bli omvald på stämman. Den enkla orsaken uppges vara en tacksamhetsskuld för att Anders Sundström säkerställde att Jens Henriksson utsågs till koncernchef för Folksam.

Det är möjligen en något större sannolikhet – men ändå väldigt liten – att Sparbanksgruppen eller Sparbanksstiftelserna, som i valberedningen representeras av Lennart Anderberg och Peter Karlström, fram till stämman ändrar sin inställning till Anders Sundström. Korsägande och korsintressen i Sparbanksrörelsen gör att Anders Sundström med största sannolik kan säkra stöd från Sparbanksrörelsen, även fast det förefaller finnas ett stigande missnöje mot Anders Sundström på gräsrotsnivå i rörelsen.

Detta innebär att ett ytterst stort ansvar faller på Swedbanks tredje största ägare, pensionsjätten Alecta, vars representant i valberedningen, Ramsay Brufer, är den enda som kan klassas som oberoende i förhållande till Swedbank och Anders Sundström.

Alecta har nu ansvaret att för alla institutioners och minoritetsägares räkning ta strid med resten av valberedningen och kräva att Anders Sundström ersätts vid vårens stämma, såvida det är bäst för aktieägarnas avkastning.

I helgen har Ramsay Brufer gett vissa antydningar om att han efter fredagens turer runt polisanmälan mot Michael Wolf kan vara på väg att omvärdera sitt stöd för Anders Sundström.

Det finns dock starka skäl att inte dra för stora växlar på det. För Alecta har en tydlig historik de senaste åren att hellre stryka storbolagen medhårs än att gå i opposition i känsliga frågor.

Till exempel är det snart ett år sedan Di avslöjade Alectas pinsamma klavertramp i Handelsbankens valberedning. Precis som nu i Swedbank var Alecta då den enda oberoende representanten i valberedningen som inför årsstämman föreslog att Pär Boman skulle få behålla sin vd-lön på 11 miljoner kronor per år när han övergick till att vara bankens styrelseordförande.

Andra stora institutionella ägare protesterade högljutt mot upplägget. Men för Alecta var det uppenbarligen viktigare att tillfredsställa Industrivärdens tidigare ledning, Anders Nyrén och Sverker Martin-Löf, än att måna om pensionsspararnas pengar. Till slut tackade Pär Boman på eget initiativ nej till att behålla sin vd-lön som Alecta ville ge honom.

Hur Alecta agerar fram till bolagsstämman i Swedbank har ytterst stor betydelse för Anders Sundströms framtid. Om Alecta väljer att inte stöta sig med storbolagen ökar Anders Sundströms möjligheter att överleva stämman. Men väljer Alecta att tvärtom agera kraftfullt och till och med lämnar valberedningen i protest mot de större ägarnas agerande blir situationen betydligt mer problematisk för Anders Sundström och hans förtrogna på Folksam och i Sparbanksrörelsen.

En högintressant fråga är därför vem som till syvende och sist avgör hur Alecta ska ställa sig till Anders Sundström. I och med att pensionsjätten har en avgående vd i Staffan Grefbäck faller mer ansvar på styrelsen. Den leds av Erik Åsbrink, en socialdemokratisk partikamrat och tidigare ministerkollega med Anders Sundström.

Även Wallenbergsfären har ett tydligt inflytande över Alecta genom styrelsemedlemmen Lars Wedenborn. Han är vd för FAM som förvaltar Wallenbergstiftelsernas tillgångar.

En annan delikat fråga fram till Swedbanks bolagsstämma är om bankens fondbolag, Robur, som äger 3,3 procent av banken, kommer att rösta utifrån vad som är bäst för fondandelsägarna, eller för Anders Sundströms intressen. Sett till historiken finns det en överhängande risk för att Anders Sundströms intressen styr Robur.

När Robur avgjorde den dramatiska budstriden om Scania våren 2014 genom att byta fot och acceptera Volkswagens bud skedde det med största sannolikhet efter påtryckningar från Anders Sundström. Di kunde då avslöja att Anders Sundström åt lunch med Volkswagens finanschef Hans-Dieter Pötsch, som var på friarstråt i Stockholm, dagen innan Robur accepterade budet.

De största ägarna av Swedbank
Ägare Värde, Mkr Kapital/röster,procent
Folksam 16.067,7 9,25
Sparbanksgruppen 15.748,0 9,06
Alecta Pensionsförsäkring 7.829,8 4,51
JPM Chase NA 6.950,2 4
AMF Försäkring & Fonder 6.906,4 3,97
Sparbanksstiftelser (ej Sparbanksgruppen) 6.556,6 3,77
Swedbank Robur Fonder 5.700,0 3,28
Fram till den 31 januari 2016  
Tyck till