ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Ygeman: Vi vet inte om det räcker

  • Anders Ygeman hoppas att regeringens åtgärder ska räcka för att tillräckligt minska antalet flytkingar som kommer till Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen har lagt fram en rad tuffa åtgärder för att minska flyktingtrycket på Sverige. Men om det räcker vet man först i vår, bedömer inrikesminister Anders Ygeman (S).

På torsdagen överlämnade regeringen en lagrådsremiss om en tuffare asyllagstiftning, som innebär att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå.

Förutom de redan införda id-kontrollerna i Öresund finns åtgärder som tillfälliga uppehållstillstånd, begränsningar av anhöriginvandring och skärpta försörjningskrav.

”Det finns ett antal beslut som regeringen har fattat som nu kommer som ett pärlband och slår igenom”, säger Anders Ygeman.

Migrationsverkets prognos är att mellan 70.000 och 140.000 människor kommer att söka asyl i Sverige i år.

Migrationsminister Morgan Johansson har slagit fast att Sverige inte klarar av att ta emot 140.000 asylsökande och meddelat att regeringen kommer att styra mot det lägsta scenariot eller under det.

Enligt Anders Ygeman är det osäkert om regeringens hittills presenterade insatser kommer att räcka.

”Vår förhoppning är naturligtvis att det här ska räcka, men det vet vi egentligen inte slutgiltigt förrän i mars april när medelhavet blir farbart på bred front”, säger han.

”Min förhoppning och väldigt preliminära bedömning är att det kan komma att räcka, men det beror på så många omvärldsfaktorer att man nog ska akta sig för att göra den typen av utfästelser.”

Di har tidigare rapporterat om den spricka som finns i regeringen när det gäller migrationspolitiken. Flera S-ministrar har tidigare lovat ytterligare åtgärder om det behövs för att hålla nere antalet asylsökande. Miljöpartiet har dock gjort klart att man inte kan gå med på några nya åtstramningar.

På regeringsnivå finns inga beslut fattade om eventuellt ytterligare åtgärder.

”Vi kommer att se till att den situation som vi var i i december, november inte återupprepas. Sen vilken typ av åtgärder det är, om det sen skulle vara så att det skulle behövas, det blir en helt annan diskussion”, säger Anders Ygeman.

Morgan Johansson sa till Di på torsdagen att regeringen behöver vidta åtgärder för att effektivisera återvändandet för personer som får avslag på sin asylansökan. Samma behov ser Anders Ygeman.

”Där måste vi ha åtgärder över hela linjen för att se till att vi kraftigt höjer antalet som återvänder av de som inte har fått asyl”, säger han.

Tyck till