ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Kronan svagare

Efter turbulens med börsnedgångar och kraftigt sjunkande räntor avslutades veckan i dur. Europabörserna vände upp med stöd från bland annat minskad bankoro efter en oväntat bra rapport från tyska Commerzbank och att Deutsche Bank aviserade återköp av obligationer.

Räntorna steg likaså och yenen försvagades. Dollarn stärktes på bland annat stark detaljhandel i USA. Oljepriset steg på nya uppgifter om utbudsminskningar.

Tyska statspappersräntor steg några punkter, med tioårsräntan 3 punkter upp till 0,23 procent. Den tioåriga svenska statsobligationsräntan steg 5 punkter till 0,46 procent.

Räntorna i Spanien och Portugal sjönk i den minskade oron. I Portugal var det fortsatt mycket volatilt på statspappersmarknaden. Räntorna steg först kraftigt för att sedan falla brant. Tioårsräntan var vid svensk stängning 23 punkter ned till 3,87 procent.

I bakgrunden spökar den nya portugisiska regeringens mindre strama budget och risken för att landet kan få sänkt kreditbetyg hos det enda kreditvärderingsinstitut där Portugal har 'investment grade'. Skulle Portugal förlora det kommer landets obligationer inte längre kunna vara med i ECB:S QE-program.

USA-räntorna vände upp kraftigt från låga nivåer på torsdagskvällen, när riskaptiten förbättrades och den senaste tidens nedgångar började ses som överdrivna. Som lägst var tioårsräntan bara 15 punkter över sin lägstanivå från 2012. På fredagen fortsatte ränteuppgången, efter bland annat oväntat bra detaljhandelsförsäljning, och den tioåriga statsobligationsräntan steg sammantaget 5 punkter till 1,69 procent, från torsdagen.

Detaljhandeln i USA ökade med 0,2 procent i januari, lite mer än väntade +0,1 procent i Bloomberg News prognosenkät. Dessutom reviderades föregående månad upp från -0,1 till +0,2 procent. Den del av detaljhandeln som går in i BNP-beräkningarna steg än mer, +0,6 procent.

Analytiker noterade att detaljhandeln fick en god start på 2016 och om det är en recession i antågande har i alla fall inte konsumenterna fått nys om det.

"Vi räknar, för tillfället, med att farhågorna om en recession i USA är överdrivna", skrev Wells Fargo i en kommentar.

Preliminärt Michiganindex över konsumentförtroendet i februari sjönk oväntat i februari, till 90,7 från 92,0, den lägsta nivån på fyra månader. Mer dramatiskt var att hushållens långsiktiga inflationsförväntningar sjönk till 2,4 procent, de lägsta sedan mätningarna inleddes 1979.

Fed-chefen i New York, William Dudley, sa vid en pressträff att delar av den amerikanska ekonomin verkar vara i god form, bland annat just hushållen.

"Nyckelsektorer i USA-ekonomin, som hushållssektorn, verkar vara i god form. Det finansiella systemet är också helt klart mycket starkare, med ett mycket bättre kapitaliserat banksystem och med mycket större likviditetsbuffertar än under åren som föregick finanskrisen", sa han.

Det första estimatet för BNP från euroområdet visade en tillväxt på 0,3 procent under det fjärde kvartalet och 1,5 procent i årstakt, helt i linje med förväntningarna.

Kommenterar från analytiker var att det var ett helt okej utfall, men att den senaste turbulensen försämrat tillväxtutsikterna för 2016.

"Alla som, liksom vi, tror att finansmarknadsförhållandena är viktiga för den framtida tillväxten bör oroa sig", skev Nordeas Holger Sandte i en kommentar.

Industriproduktionen i euroområdet sjönk 1,0 procent i december, från i november. Detta efter tidigare besvikelser i flera stora euroländer. I årstakt sjönk industriproduktionen 1,3 procent.

I det största eurolandet, Tyskland, steg BNP 0,3 procent under det fjärde kvartalet, helt i linje med förväntningarna. Italien var däremot en besvikelse, BNP steg bara 0,1 procent.

På valutamarknaden stärktes dollarn och yenen försvagades när riskviljan ökade igen. Dollarn fick dessutom en extra skjuts av den amerikanska detaljhandeln.

Mot euron stärktes dollarn till 1,126 från 1,133 på fredagen. Dollarn i sin tur stärktes till 112,80 från 112,30 mot yenen.

Den svenska kronan försvagades 5 öre mot dollarn till 8,41 och 1 öre mot euron till 9,48.

Årets börsnedgång verkar i alla fall än så länge inte ha satt några spår på bostadsmarknaden. Valueguards HOX-index steg hela 3,2 procent i januari jämfört med i december och i årstakt är bostadspriserna upp 14,5 procent. Tilläggas bör kanske att januari säsongsmässigt också är en stark månad.

Tyck till