ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Profilgruppen nollar utdelningen

Profilgruppen redovisar ett resultat efter skatt på 2,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (2,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:42 kronor (0:35).

Engångsposter har påverkat resultatet negativt med 2,5 miljoner kronor (positivt 2,7).

Nettoomsättningen uppgick till 235 miljoner kronor (209).

Rörelseresultatet blev -4,9 miljoner kronor (5,3) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,9 miljoner kronor (11,7).

Ingen utdelning föreslås för 2015.

Tyck till