ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Karo Bio genomför nyemission

  • Anders Lönner, styrelseordförande för Karo Bio. Foto: Claes-Göran Flinck
Specialistläkemedelsbolaget Karo Bio redovisar ett resultat efter skatt på -24,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (-21,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:49 kronor (-0:59). Styrelsen meddelar att man ska genomföra en nyemission.

Nettoomsättningen uppgick till 57,4 miljoner kronor (8,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 121 miljoner kronor (-10,7).

Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 76,4 miljoner kronor (51,6).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2015.

Styrelsen för Karo Bio har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 250 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen innebär att fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 20,00 kronor. Vid full teckning tillförs Karo Bio alltså cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader.

Härutöver föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om en övertilldelnsingsoption om 30 miljoner kronor att utnyttjas vid stort intresse och i den mån företrädesemissionen blir övertecknad.

Emissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser, varav styrelseordförande Anders Lönner garanterar drygt 97 procent.

Tyck till