ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Forsman & Bodenfors är årets bästa reklambyrå

  • Forsman & Bodenfors ligger bakom den uppmärksammade reklamfilmen för Volvo med Zlatan Ibrahimovic. Foto: Forsman & Bodenfors

Reklambyrån Forsman & Bodenfors var en av de byråer som kammade hem en förstaplats i Årets Byrå, rankingen där kunderna får säga sitt. Vinnarna i presenterades på torsdagskvällen på ett fullsatt Cirkus.

För sextonde året i rad kartlägger analysföretaget Regi hur nöjda Sveriges köpare av kommunikationstjänster är med sina byråer, vad som är viktigt vid val av byrå och hur kunderna anser att samarbeten kan förbättras. 

Undersökningen anses vara en av kommunikationsbranschens viktigaste, just för att det är byråernas egna kunder som sätter betygen.

”Vad kunderna säger om sin byrå blir allt viktigare, man förändrar och utvecklar sin verksamhet i allt större utsträckning utifrån vad kunderna tycker. Att hamna bra i rankingen blir också ett kvitto på att man har presterat bra”, säger Robert Skölfman, vd för Regi.

Rankingen utgår från ett nöjdkundindex som består av 18 olika bedömningskriterier. En av de frågor som tas upp är också vad man som kund anser att byrån behöver bli bättre på.

Återkommande förbättringsområden i topp är proaktivitet, digital kunskap och kunskap om kundens bransch. Över en tredjedel anser att byråerna behöver bli mer proaktiva, vilket enligt Robert Skölfman kan betyda att bli bättre på uppföljningar, tätare dialog och tydligare avstämningar. En dryg fjärdedel efterfrågar högre digital kompetens. 

Borde inte digital kompetens vara en hygienfaktor idag?

”Den digitala kompetensen har ökat de senaste åren, men man efterfrågar fortfarande att byråerna har bättre koll på det. Man anser att byråerna ska kompetensförstärka, bli tydligare på att presentera sitt digitala erbjudande, samt vara mer rådgivande och tänka mer integrerat”.

Ett annat viktigt område i rankingen är kundernas benägenhet att byta byrå. Den genomsnittliga längden på en kundrelation är 4,3 år, något längre än för ett år sedan (3,9), men fortfarande kort, enligt Robert Skölfman.

Att samarbeten inte håller i sig längre, har bland annat att göra med lågt engagemang och bristande proaktivitet från byråns sida, enligt undersökningen.

”Det finns en tydlig koppling mellan byråernas uppföljningsarbete och bytesbenägenhet. Är man bra på att följa upp samarbetet, stämma av och ha en tät dialog så är sannolikheten lägre att kunden byter”.

Att vissa byråer brister i uppföljning och engagemang handlar ofta om tidsbrist, och/eller kundens betalningsvilja.

”Många byråer idag kommer snabbt in i projekten och hinner inte alltid sätta sig in i kundens affär, bransch eller omvärld. Man kanske också har svårt att debitera för det och då handlar det om bristande betalningsmodeller. Kunden kanske inte heller har betalningsvilja för den proaktivitet som krävs”.

Totalt ingår 179 byråer i undersökningen fördelade på 14 olika byrådiscipliner. Vinnare av Årets Byrå i kategorin Reklambyråer med över 50 Mkr i omsättning är Forsman & Bodenfors, aktuella med den uppmärksammade reklamfilmen för Volvo, Made by People. Forsman & Bodenfors vinner utmärkelsen för femte gången.  

Av de många kriterierna får F&B högst poäng i kunskap om kundens marknad och varumärken. Vidare har byrån höga betyg på strategisk kommunikation och analytisk förmåga.

”De får också höga betyg i prisvärdhet, vilket kan bero på att de har en modell där man tar betalt även för att sätta sig in i hela kundens utmaning och affär, vilket ger en bra grund för fortsatt samarbete”, säger Robert Skölfman.

 

Enkätfrågor Årets Byrå 2015

 Patrik

Patrik Westander, vd Westander PR, femfaldig vinnare av Årets Byrå i kategorin stora PR-byråer.

Vad är branschens största utmaning 2016?

”Pr-branschens största utmaning är också en marknadsmöjlighet. De allra flesta företag håller en alldeles för låg profil i samhällsdebatten. Vi pr-byråer kan bli mycket bättre på att berätta hur bra pr bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta”.

Vad är viktigast för Westander under 2016?

”Vi har vuxit med åtta procent i genomsnitt under de senaste åren, men under 2016 ska vi minst nå tvåsiffrig tillväxt. Vårt långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer”.

Petronella

Petronella Panérus, vd Åkestam Holst, sjufaldig vinnare av Årets Byrå i kategorin stora reklambyråer

Vilken är kommunikationsbyråernas största utmaning under 2016?

”Att fortsätta visa och bevisa att insiktsfull marknadskommunikation är den bästa investering ett företag kan göra”.  

Vad är viktigast för Åkestam Holst 2016?

”Att fortsätta ha roligt på jobbet samtidigt som vi utvecklar våra kunders affärer med reklam som bygger stolthet och engagemang”.

Peter

Peter Söderberg, vd för Contentbyrån Chiffer

Vilken är contentbyråernas största utmaning 2016?

”Att skapa relevans och att nå fram i det enorma ”information overflow” som finns i dag och blir större. Digitaliseringen gör att inte bara informationsmängden utan även antalet möjliga kanaler växer snabbt och trovärdighet och relevans är nyckelord för att nå fram”.

Vad är viktigast för Chiffer 2016?

”Att lära våra kunder att bli ännu mer kanaloberoende så att det finns en möjlighet att välja den bästa lösningen. Vi har fortsatt starkt fokus på digitalt och rörligt”. 

Tyck till