ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Drastisk minskning av ensamkommande barn

  • Foto: John Alexander Sahlin / TT

Under november och december hade sociala resursförvaltningen i Malmö över 6.000 ärenden på sitt bord rörande ensamkommande flyktingbarn.
"Nu har det minskat drastiskt. Generellt sett tar vi emot 5—7 barn i veckan", säger enhetschefen Anna Sommarmo.

Malmö stad gör flera lex Sarah-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för hantering av ärenden som rör ensamkommande flyktingbarn. En övergripande orsak till bristerna är den höga arbetsbelastningen som rådde på kommunens sociala resursförvaltning under slutet av fjolåret.

"Vi hade en exceptionellt hög ärendemängd. Vi har aldrig jobbat under de här omständigheterna tidigare", säger Anna Sommarmo, enhetschef på Malmö stads sociala resursförvaltning.

Under november—december hanterade förvaltningen 6.165 ärenden, enligt Anna Sommarmo. Efter de införda id-kontrollerna den 4 januari handlar det om i snitt fem till sju barn i veckan.

"Nu är det nästan svårt att föreställa sig det vi har varit i", säger Anna Sommarmo.

I slutet av 2015 rasade lex Sarah-anmälningarna in till IVO från landets kommuner och många vittnade om att de inte klarade av att ta emot flyktingbarn på ett tryggt och rätt sätt.

Tyck till