ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Räntor och valutor: Kortvarig kronglädje för Riksbanken

Rikbankens räntesänkning gav ett övergående nedåttryck på kronan på torsdagen, medan räntorna sjönk. Börserna föll och EMU-spreadarna vidgades åter.

Riskerna för att den låga inflationen biter sig fast fick Riksbanken att åter sänka reporäntan, denna gång med 15 punkter till -0,50 procent. En sänkning väntades av nio av 14 bedömare i SME Direkts enkät.

Kronan tappade initialt 11 öre till 8:47 mot dollarn och 14 öre till 9:61 mot euron, men vände sedan successivt upp och vid stängning handlades den på 8:36 respektive 9:47, det vill säga i stort oförändrat från före räntebeskedet.

Svenska obligationer stängde 3-5 punkter ned, i linje med de tyska. Den tyska tioåringen sjönk 5 punkter till 0,20 procent, efter att ha vänt uppåt vid 0,13 procent, den lägsta nivå sedan april 2015.

Riksbanken tvingades alltså åter revidera ned sin inflationsprognos, och de talar inte längre om en "tydlig uppåttrend" i inflationen, utan den beskrivs nu som "ännu inte på fast mark".

KPIF-inflationen väntas stiga till 2 procent först i mars 2017, jämfört med oktober 2016 i decemberprognosen. För helåret 2016 har KPI- och KPIF-prognoserna dragits ned till 0,7 (1,3) respektive 1,3 (1,7) procent. Konjunkturen stärks men perioden med låg inflation blir allt längre.

"Detta ökar risken för att förtroendet för inflationsmålet försvagas och för att inflationen inte ska stiga mot målet som förväntat", skriver Riksbanken.

Förutom denna risk är osäkerheten om den globala utvecklingen fortsatt stor, med låg inflation och flera centralbanker som bedriver mer expansiv penningpolitik.

"Direktionen har därför fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv", skrev Riksbanken.

De ser fortsatt möjlighet att sänka räntan ytterligare, den nya räntebanan bottnar på -0,53 procent. De analyserar också om det går att vidta andra åtgärder för att understödja räntesänkningarna, utan att vilja gå in på vad detta betyder i praktiken. Mer värdepapper kan köpas (nu nämns även realobligationer uttryckligen) och "delegeringsbeslutet" för valutainterventioner har förlängts till juli.

Analytiker noterar att Riksbanken agerar då deras trovärdighet står på spel, och att det kan komma mer framöver.

"Vi tyckte att det var trovärdigheten som hade en stor betydelse, de kunde sänkt redan i december, och sedan dess har det mesta av informationen har varit negativ, inte minst inflationsutfallet", sade Knut Hallberg på Swedbank, som ensamt prickat rätt med prognosen om -15 punkter.

Samtidigt kan tröskeln nu vara lite högre för fler sänkningar, men det beror också på vad andra centralbanker gör.

SEB skrev att huvudintrycket av dagens beslut inte är entydigt duvaktigt. Det finns tecken på att Sverige börjar närma sig gränsen för den superexpansiva minusräntepolitiken.

Räntebanan indikerar till exempel mindre risk för ytterligare sänkning framöver, två ledamöter reserverade sig (Martin Flodén och Henry Ohlsson) och Stefan Ingves sade att beslutet inte var självklart. Det kan tolkas som att signalerna om nya ECB-lättnader redan i mars spelat roll för beslutet.

Hur stor risken är för att den låga inflationen biter sig fast är högst oklart. Dessutom är nog Riksbanken lika osäker som andra prognosmakare kring konsekvenserna av den senaste tidens globala finansiella oro. Hur detta kommer att påverka centralbanker i omvärlden begränsar manöverutrymmet för Riksbanken och möjligheterna att avvika med räntan.

"Vår prognos är att Riksbanken nu är färdig med sänkningarna. Att vi ser fortsatta risker på nedsidan för Riksbankens inflationsprognos gör dock att risken för nya steg ändå är relativt stor", skrev SEB.

EMU-spreadarna vidgades åter, med spanska och italienska räntor 5-8 punkter upp. Portugisiska räntor steg 40-50 punkter med tioåringen upp till 4,11 procent. På fyra dagar har den stigit över 100 punkter och ligger därmed på den högsta nivån sedan Portugal lämnade stödprogrammet i maj 2014.

Portugal saknar "investment grade" hos Fitch, Moody's och Standard & Poor's, men har det hos DBRS vilket räcker för att deras obligationer ska kunna ingå i ECB:s program för tillgångsköp. DBRS väntas göra en ny översyn den 29 april.

Den portugisiska regeringen sade sig vara oroad över ränteuppgången men såg ingen koppling till de nuvarande samtal om budgeten för i år, som ska diskuteras vid eurogruppsmötet.

På valutamarknaden har dollarn tappat till 1:133 mot euron, samtidigt som yenen stärkts till 112:30 mot dollarn. Yenen var tillfälligt nere under 111, den starkaste nivån sedan oktober 2014 då Bank of Japan lanserade utökade lättnader.

Masatsugu Asakawa, minister med ansvar för internationella frågor, sade att de bevakar utvecklingen för att se om det finns några "spekulativa rörelser".

USA-räntorna har fortsatt ned i spåren av Fed-chefen Janet Yellens anförande på onsdagen, som tolkades som en relativt mjuk hållning. Den tioåriga statsobligationen har sjunkit 10 punkter till 1,64 procent.

Nyanmälda arbetslösa sjönk mer än väntat förra veckan och fyraveckorssnittet gick ned till 281.250. Nästa veckas utfall är samma vecka som mätperioden i jobbrapporten.

RDQ Economics noterade att turbulensen hittills inte har visat några tecken på att öka antalet varsel, och JOLTS indikerar fortsatt god aktivitet på arbetsmarknaden.

"Janet Yellen fortsätter att signalerar att givet att volatiliteten på marknaderna inte får den reala ekonomin ur kurs så kommer de att fortsätta med justeringar i gradvis takt, men hon säljer inte in detta på ett övertygande sätt till marknaden", skrev RDQ Economics.

Tyck till