ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Analys

Mylan Stenas räddande ängel

En försäljning av Meda till Mylan ger Stenasfären en likvid på drygt 10 miljarder kronor, givet budkursen. Det är rimligen en mycket välkommen buffert för en sfär med stor exponering mot allt mer besvärliga krisbranscher.

Så sent som i tisdags meddelade kreditinstitutet Moody’s att det överväger att nedgradera Stena AB:s kreditbetyg. Stena AB är ett av tre huvudbolag i familjens Olssons bolagssfär. Det andra är Stena Metall och det tredje Stena Sesssan som äger aktierna i börsbolagen Meda, Concordia Maritime och Beijer Electronics.


Anledningen till
att Moody’s överväger att sänka Stena AB:s kreditbetyg är bolagets stora exponering mot den hårt krisdrabbade offshore-industrin. Stena Drilling har expanderat kraftigt under senare år men möter nu en ytterst svag riggmarknad. Och nu pekar Moody´s på att Stena Drilling har flera offshore-kontrakt som förfaller under senare delen av 2016 och 2017 samtidigt som offshore-marknaden förblir svag under lång tid framöver.


Härdsmältan inom
offshore riskerar att få stor negativ påverkan på Stena AB:s finansiella ställning eftersom Stena Drilling stod för 40 procent av bolagets rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda) under 12-månadersperioden fram till september 2015. Lågkonjunkturen i råvaruindustrin riskerar även att slå hårt mot återvinningsjätten Stena Metall under de kommande åren.


Redan i
oktober i fjol varnade Stena Metalls vd och koncernchef Anders Jansson i årsberättelsen för att den ”generella marknadssituationen är pressad med väsentligt utbudsöverskott av framför allt järnskrot, vilket i skrivande stund sätter stor press på återvinningsmarknadens aktörer”. Sedan dess har skrotmarknaden legat kvar på historisk låga nivåer. Och givet det svaga sentimentet på stålmarknaden och det växande utbudet på järnmalm i världen pekar det mesta på att skrotmarknaden blir svag under lång tid.


Även om
Stenasfären har en betydande likviditetsbuffert så framstår likviden från försäljningen av Meda som en räddning för sfären, beaktat de stora utmaningarna inom offshore och återvinning.

Tyck till