ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Långt kvar till Brexit-lösning

Storbritannien och övriga EU-länder står fortfarande en bra bit ifrån varandra för att nå en lösning om det brittiska EU-medlemskapet.

Det stod klart på torsdagen efter att EU-ledarnas närmaste män - så kallade sherpas - höll ett förberedande möte.

Tre stora frågor är utestående, uppgav EU-källor för Nyhetsbyrån Direkt: möjligheten att begränsa arbetskraftsinvandring till Storbritannien, skydd för icke euroländer mot diskriminering, samt om överenskommelsen ska skrivas in i EU-fördraget i framtiden eller inte.

Diskussionen väntas bli lång på EU-toppmötet den 18-19 februari för att nå en uppgörelse. Efter denna ska premiärminister David Cameron utlysa en folkomröstning om EU-medlemskapet, som sannolikt blir i sommar.

Östeuropeiska länder har även efter sherpa-mötet stora invändningar mot förslaget om en skyddsmekanism mot fri rörlighet. Denna nödbroms är tänkt att slå till vid exceptionella omständigheter då det brittiska socialsystemet överbelastas av ett stort inflöde av arbetare från andra EU-länder.

Enligt utkastet till överenskommelse kan den fria rörligheten begränsas om allmänintresset kräver så, till exempel för att minska arbetslösheten, skydda sårbara arbetare och inte undergräva socialsystemet.

Utkastet gör också klart att möjligheten att indexera bidrag som skickas till andra EU-länder - alltså lägre bidrag till fattigare länder - bara gäller barnbidrag. Ålderspension ska inte indexeras, lyder utkastet uttryckligen.

Beträffande skyddet mot diskriminering av icke euroländer så blir det inte möjligt för icke euroländer att stoppa euroländers beslut om EMU. Däremot kan icke euroländer lyfta sina klagomål till ett ekofinmöte, som ska "göra allt i sin makt" för att hitta en tillfredsställande lösning. Och beslut som berör alla 28 EU-länder ska fattas av alla.

I förhandlingarna driver Frankrike och Tyskland på så att skillnaden ska vara så liten som möjligt i finanslagstiftning för Storbritannien och euroområdet.

En tredje svår fråga är om EU-toppmötet ska slå fast att överenskommelsen ska skrivas in i EU-fördraget nästa gång en fördragsändring görs. (Ingen vill starta en mödosam fördragsändring nu.) Storbritannien vill att det ska slå fast nu, men andra länder, som Belgien, inte vill låsa in sig i detta.

Två andra områden där Storbritannien har ställt krav är mindre problematiska.

Det ena området gäller att Storbritannien inte ska tvingas till politisk integration och att nationella parlament ska få mer inflytande. Det andra området är att EU ska minska byråkratiskt krångel och öka konkurrenskraften.

Tyck till