ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Analys

Johanna Jeansson: Oenig Riksbank höjer insatsen

Riksbanken slår till med en större räntesänkning än väntat och flaggar dessutom för att det kommer mer.
Nu skruvas riskerna upp ännu ett snäpp i spelet om inflationen.

Torsdagens sänkning till minus 0,5 procent var den första räntesänkningen sedan juli förra året. Det visar att majoriteten i riksbanksdirektionen har blivit mer orolig för den låga inflationen i spåren av den ökade osäkerheten kring omvärldskonjunkturen. Men två av sex ledamöter röstade emot sänkningen och det visar tydligt att beslutet var långt ifrån självklart.

Riksbanken stod inför ett knivigt dilemma. Direktionen har de senaste åren satsat hårt för att få upp inflationen och de viktiga inflationsförväntningarna – och den har delvis lyckats. Under 2014 och 2015 bottnade både den underliggande inflationen och förväntningarna på den framtida inflationen. Samtidigt fortsätter den svenska ekonomin att ånga på.

Men nu sköljer en ny våg av prispressande faktorer över Sverige. Det handlar mycket om raset i råvarupriserna. Ett tag går det att motverka den pressen genom en svagare krona men det håller inte för evigt.

Riksbanken hade därför tre val.

Antingen kunde direktionen ha behållit en inte trovärdig inflationsprognos som motivering att inte sänka räntan – knappast ett bra alternativ.

Eller så kunde räntan ha lämnats oförändrad trots att inflationsprognosen sänktes. Det kunde ha gått men det hade blivit en större utmaning att kommunicera eftersom det hade betytt att Riksbanken abdikerat från ett löfte som präglat penningpolitiken det senaste året.

Det sista alternativet var att sänka igen. Det gjorde alltså Riksbanken med besked. Den svenska centralbanken höjer därmed insatserna i spelet om inflationen ytterligare ett steg. 

När Stefan Ingves & Co för ganska exakt ett år sedan tog det då kontroversiella beslutet att sänka reporäntan under nollstrecket var situationen en annan. Sedan dess har den årliga BNP-tillväxten i Sverige stärkts tydligt, från dryga 2 procent i mitten av 2014 till nästan 4 procent i slutet av 2015. Samtidigt har arbetsmarknaden förbättrats.

Med dagens besked följer Riksbanken också de centralbanker i omvärlden som har valt att antingen sänka mer eller skjuta upp planerade höjningar med hänsyn till den ökade konjunkturoron.

Bank of Japan tog nyligen sitt första räntekliv under nollstrecket, den europeiska centralbanken ECB har tydligt signalerat planer på mer stimulansåtgärder i mars, Bank of England valde nyligen att skjuta fram sin första räntehöjning och i USA har Federal Reserve varnat för att marknadsturbulensen kan göra att nästa räntehöjning dröjer ännu längre.

Reporäntan sänktes från minus 0,35 till minus 0,50 procent. I en enkät av SME Direkt räknade 9 av 14 analytiker med att räntan skulle sänkas med 0,1 procentenheter. Trots den större än väntade sänkningen är det långt ifrån säkert att den svenska centralbanken är färdig.

Räntebanan visar fortfarande en liten sannolikhet för ytterligare sänkningar och dessutom flaggade Riksbanken för att utöka sina tillgångsköp eller att ändra det penningpolitiska styrsystemet så att räntorna sänks. Det talar för direktionen kommer att blåsa på med ännu mer stimulanser – och fortsätta blåsa upp de finansiella riskerna.

Tyck till