ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Sundström sa ja till allt

Swedbanks ordförande Anders Sundström säger sig ha förstått omfattningen av toppchefernas fastighetsaffärer först i december förra året och lägger hela ansvaret på den sparkade vd:n Michael Wolf.
Samtidigt godkände Anders Sundström under två års tid deras olika styrelseuppdrag i totalt åtta fastighetsbolag.

Sedan Dagens industri i september började granska de privata fastighetsaffärerna bland Swedbanks två toppchefer – finansdirektör Göran Bronner och den i december sparkade storbolagschefen Magnus Gagner-Geeber – har banken hoppat från tuva till tuva i försöken att förklara och försvara affärerna.

Först var de helt oproblematiska. I slutet av november kom banken till slutsatsen att några av verksamheterna var olämpliga, eftersom toppcheferna var delägare tillsammans med en av bankens kunder.

En månad senare hade banken ändrat sig igen. Då hette det att samtliga fastighetsaffärer var olämpliga, men inte på grund av potentiella intressekonflikter. Problemet var i stället ”perceptionsrisken”, som Michael Wolf uttryckte det.

När ordförande Anders Sundström i tisdags för första gången kommenterade fastighetsaffärerna presenterade han ytterligare en verklighetsbeskrivning. Fastighetsaffärerna var felaktiga på grund av risken för intressekonflikter som kan uppstå när två höga chefer genom att äga företag ihop har stora privatekonomiska intressen ihop, hävdade han.

”Man kan misstänka att de har en sådan relation att det påverkar dem i sin utövning av sitt arbete, att det spelar in när man diskuterar andra frågor för att driva banken framåt”, sade Anders Sundström till Di i tisdags.

Men så enkelt var det inte heller. Anders Sundström har nämligen varit delaktig i att godkänna toppchefernas styrelseuppdrag, och måste därmed hela tiden ha varit medveten om att det handlade om bolag som ägdes gemensamt av de två toppcheferna.

Därför är det inte det gemensamma ägandet i sig som är problematiskt, hävdar Anders Sundström, utan att det handlar om en så storskalig gemensam verksamhet. Och när han själv godkände styrelseuppdragen var verksamheten så liten att den trots allt var okej, hävdar han.

På så vis lägger Anders Sundström skulden på Michael Wolf, eftersom den tidigare vd:n kände till att verksamheten växte men ändå tillät den – om Michael Wolf verkligen visste detta vet inte Anders Sundström, men han har den ”bilden”.

Först i december i fjol ska Anders Sundström ha fått klart för sig hur omfattande toppchefernas fastighetsaffärer var, hävdar han.

Det är inte helt enkelt att få ihop Anders Sundströms historieskrivning.

Mellan 2013 och 2015 godkände han nämligen att Magnus Gagner-Geeber tog på sig styrelseuppdrag i inte mindre än åtta fastighetsbolag.

När duon Gagner-Geeber och Bronner har köpt nya fastigheter har dessa redan vid förvärvet varit paketerade i bolag, alternativt har Swedbankcheferna själva lagt dem i separata dotterbolag.

I takt med att toppcheferna köpte fler och fler fastigheter skapades därför nya koncernbolag, och därmed nya styrelseuppdrag för Anders Sundström att godkänna.

Det innebär att Anders Sundström under två års tid har exakt kunnat följa expansionen av Göran Bronner och Magnus Gagner-Geebers fastighetskoncern – fastighet för fastighet.

Om Anders Sundström inte har varit medveten om fastighetsaffärernas storlek måste det alltså handla om hittills okända affärer som har gjorts genom bolag där varken Göran Bronner eller Magnus Gagner-Geeber är representerade i styrelsen.

Tyck till