ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Så blir nya räntan

Live Blog Så blir nya räntan
 
Live Blog Så blir nya räntan
 
Riksbanken sänker nu reporäntan med 0,15 procentenheter, till bottennoteringen minus 0,50 procent. Sänkningen var större än väntat och ledningen var inte enig.
"Många hade trott att Riksbanken skulle agera, men det här var en större sänkning än väntat. Riksbanken signalerar också att den är redo att göra mer.", säger Di:s ränteexpert Viktor Munkhammar.

Klockan 9.30 lämnade Riksbanken det nya räntebeskedet. Stefan Ingves sänker räntan till minus 0,50 procent. Sänkningen var högre än väntat, 0,15 procentenheter mot det förväntade 0,10 procentenheter.

 Kronan försvagades med drygt tio öre mot både dollarn och euron efter räntebeskedet.

Beskedet gavs av en splittrad riksbanksdirektion. Två av sex ledamöter reserverade sig mot sänkningen. Martin Flodén och Henry Olsson ville lämna räntan oförändrad.

”Det är intressant att två ledamöter reserverade sig mot beslutet. Om Stefan Ingves i framtiden ansluter sig till deras linje blir det den som vinner eftersom riksbankschefen har utslagsröst.”, säger Viktor Munkhammar.

”Det här är en ganska kraftig sänkning av räntebanan. Nu får vi en ännu längre period med låga räntor”, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques till TT.

Banken ändrar samtidigt prognosen för den framtida styrräntan. Nu är en räntehöjning ännu mer avlägsen. Förut var det sagt att en räntehöjning skulle ske under början av år 2017, nu förväntas höjningen bli av först i mitten av samma år.

Om ett år bedöms reporäntan ligga på minus 0,53 procent. Den tidigare prognosen var minus 0,33 procent.

Om två år förväntas räntan ligga på 0,00 procent, en sänkning från den tidigare bedömningen plus 0,26 procent.

Inflationsprognosen skrivs nu ned ytterligare en gång. Målet 2 procents inflation nås nu först under 2017.

Riksbanken upprepar sina tidigare varningar om riskerna för att det låga ränteläget ska blåsa upp en skuldbubbla på bostadsmarknaden. Banken efterlyser nu reformer för bättre balans på bostadsmarknaden och tydligare mandat till Finansinspektionen om tillsynen av utlåning och skuldsättning.

”Det ligger i farans riktning att vi får se ännu mer stigande priser på bostäder”, säger Arturo Arques till TT.

Än finns utrymme för ytterligare sänkningar.

”Det finns fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet”, skriver Riksbanken.

Hitta bästa möjliga boränta - jämför lån här (Extern tjänst)

Tyck till