1515

Räntor och valutor: Marknader positiva

En återhämtning för pressade bankaktier bidrog till en generellt positiv stämning på europeiska finansmarknader på onsdagen inför Fedchefen Janet Yellens sedan länge emotsatta kongressanförande på eftermiddagen, och läget förändrades inte påtagligt när det förskrivna talet publicerades.

Janet Yellen, som inte talat offentligt sedan presskonferensen efter räntebeskedet i december, noterade att de finansiella förhållandena i USA har blivit mindre stödjande för tillväxten, och sade att om dessa förhållanden blir ihållande kan det tynga utsikterna för den ekonomiska aktiviteten och arbetsmarknaden.

Hon konstaterade också att den ekonomiska utvecklingen utomlands kan utgöra risker mot USA-ekonomin. I synnerhet osäkerheten runt Kina har skapat ökad volatilitet på finansiella marknader och ökat oron för utsikterna för den globala ekonomin. Denna oro har också bidragit till prisfallen på olja och andra råvaror, vilket kan leda till finansiell stress i råvaruexporterande ekonomier.

"Skulle någon av dessa nedåtrisker materialiseras kan aktiviteten utomlands och efterfrågan på amerikansk export försvagas och förhållandena på de finansiella marknaderna kan stramas åt ytterligare", sade Janet Yellen.

Wall Street Journals Jon Hilsenrath skrev i kommentar att även om Fedchefen inte explicit nämnde något om att senarelägga räntehöjningar så innebar hennes uppräkning av risker att hennes kommentarer fick en nedslagen ton, vilket understryker Feds försiktighet med att följa upp den första räntehöjningen i december med ytterligare höjningar.

Fed lade också ut en separat rapport till kongressen som satte ljuset på globala risker och de komplikationer som kan uppstå från det faktum att andra centralbanker sänker räntor samtidigt som Fed räknar med att höja sina. Det skulle enligt rapporten kunna tala för en mer gradvis takt i Feds policynormalisering.

Marknadsreaktionerna på det publicerade anförandet och rapporten var inledningsvis begränsade, men efterhand dämpades tidigare uppgångar på europeiska börser något samtidigt som en tidigare uppgång i amerikanska statspappersräntor gröptes ur.

Vid svensk stängning noterades tioårsräntan till 1,74, oförändrat jämfört med vid samma tid på tisdagen. Tvåårsräntan hade dock stigit 6 punkter, till 0,73 procent. Futuresmarknaden prisade in något ökad sannolikhet för en ny Fedräntehöjning i slutet av året, men en full höjning med 25 punkter prisas fortsatt inte in förrän fjärde kvartalet 2017.

Svenska statsobligationsräntor sjönk 1-2 punkter på onsdagen, tioårsräntan ner 2 punkter, till 0,46 procent, medan räntegapet mot den tyska motsvarigheten minskade till 21 punkter (23).

Euron stärktes 2 öre mot kronan, till 9:50, medan dollarn stärktes knappt 7 öre, till 8:48. TCW-index steg till 130,79 (130,22).

Riksbanken höll sitt penningpolitiska möte på onsdagen, och när räntebeskedet levereras torsdag förmiddag väntas det bli att reporäntan sänks med 10 punkter, till -0,45 procent, enligt SME Direkts konsensusprognos

Dagens Industris skuggdirektion argumenterade, med röstsiffrorna fem mot ett, för att Riksbanken ska lämna reporäntan oförändrad. Avvikaren, Swedbanks Olof Manner, befarar dock att marknaden kan reagera kraftigt om Riksbanken agerar hårdare än den räknar med.

"Jag tycker inte att fördelarna med att göra det som är moraliskt rätt på lång sikt väger upp nackdelarna på kort sikt", sade han.

Data från SCB på förmiddagen visade att näringslivets produktion ökade med goda 5,1 procent på årsbasis i december, men det var endast byggproduktionen som uppvisade positiv tillväxt, 15,2 procent. Att industriproduktionen skulle uppvisa negativ tillväxt var väntat, men en ökning med endast 0,2 procent för tjänstesektorn var lågt givet att tjänsteproduktionsindex för december visade +6,0 på årsbasis i december.

Hushållens konsumtion steg samtidigt 2,6 procent på i årstakt i december. Det varma vädret dämpade ökningstakten, posten bostad, elektricitet, gas och uppvärmning sjönk 0,6 procent.

I Norge steg KPI oväntat mycket mellan december och januari, med 0,6 procent, vilket drev upp inflationstakten från 2,3 till 3,0 procent, väl över väntade 2,4 procent. Enligt Statistisk Sentralbyrå var det framför allt högre elpriser, +20 procent, som låg bakom uppgången. Därmed påverkades inte kärninflationstakten, som var oförändrad på 3,0 procent, vilket var i linje med prognos.

Elpriser ingår dock i svenska KPIF-inflationen, och med gemensam elbörs kanske det kan finnas utrymme för positiva inflationsöverraskningar för Riksbanken i januari-KPI (publiceras den 18/2), men det handlar i så fall sannolikt bara om en temporär lättnad.

Övriga Europadata på onsdagen bekräftade bilden av att december var en dålig månad för den europeiska industrisektorn, i Frankrike sjönk produktionen 1,6 procent jämfört med i november (väntat +0,3) och i Storbritannien noterades -1,1 procent (väntat -0,1).


Innehåll från TaniumAnnons

Skaffa full visibilitet i företagets nätverk – med Tanium

Enligt beräkningar kommer det vid 2025 att finnas 75 miljarder endpoint-enheter uppkopplade till företagsnätverk. Detta ställer komplexa krav på hantering och skydd av verksamhetskritiska data. Trots detta finns det stora brister hos många företag vad gäller endpoint-hantering, säkerhet och visibilitet. 

Läs mer om utmaningarna med endpoint-säkerhet

Sedan Tanium startades av far och son 2008, har företaget arbetat utifrån en enda målsättning; att utveckla och förädla ny arkitektur som möjliggör bättre nätverksvisibilitet och enklare och säkrare hantering av verksamhetskritiska data. I takt med att distansarbete och antalet endpoint-enheter ökar blir detta en affärsavgörande fråga för många företag. 

– Tanium är en plattform för klientadministration som är inriktad på hantering av Säkerhet, Risk & Compliance och IT Operations utifrån samma datakälla med endast en klient och väldigt lite infrastruktur. Plattformen är baserad på öppna API:er och kan kompletteras med moduler efter behov så kunden kan växa med Tanium och dessa moduler. Det spelar ingen roll om man har sina klienter och/eller servrar on-premise eller i molnet – med Tanium kan man managera dem i nästintill realtid, med full visibilitet och minimal infrastruktur, berättar Arash Serpoushan, regionchef för Norden och Baltikum.

Vad omfattar Tanium?  

Kontrollerar viktiga parametrar

Med andra ord möjliggör Tanium komplett kontroll och översikt på var alla enheter finns samt vilka som har åtkomst till nätverket och använder enheterna, oavsett om det rör sig om 100 eller en miljon endpoints. Dessutom visar plattformen hur enheter och användare möter företagens säkerhetsstandarder vad gäller exempelvis patchning, installerade mjukvaruprogram och användarrättigheter. 

– Detta är ovärderlig information. I våra samtal med kunder ser vi att företag har mellan 10 och 15 procent fler enheter som kopplar upp sig mot nätverket än vad de ansvariga tror. Har man då 50 000 enheter i sitt nät, kan det röra sig om 7 500 extra maskiner – en enorm säkerhetsrisk. Tanium bryr sig inte om var användarna sitter; har de tillgång till internet kontrollerar plattformen samtliga viktiga parametrar innan de släpps in på nätverket, betonar Peter Lamber, ansvarig för Taniums ekosystem av partners.

Se Tanium in action 

Behöver bara 15 sekunder

Tanium utmärker sig dock på ytterligare vis. Plattformen fungerar som ett övergripande paraply, vilket omfattar företagets existerande infrastrukturer och verktyg. Därmed samlas automatiskt all data från samtliga verktyg i ett och samma gränssnitt – på 15 sekunder. 

– Med traditionella strukturer kan det i värsta fall ta dagar, eller till och med veckor, att få den information man efterfrågar. Med Tanium får man snabbt tag på det man behöver och kan uppdatera lika snabbt tillbaka, så att man motverkar risken för datasilos. Det säger sig självt att detta innebär en stor fördel, inte minst då man säkerställer att beslut fattas utifrån korrekta och aktuella data, betonar Arash.

Detektera, agera och stoppa

Möjligheten att snabbt visualisera och accessa relevant information innebär således omfattande vinningar för företag – plattformens automatiserade funktioner, i kombination med ett gemensamt gränssnitt och den minimala infrastrukturen, bidrar till en värdefull samsyn bland medarbetarna och därutöver till att livslängden på företagets enheter förlängs avsevärt. 

– Detta medför en kraftig förenkling av IT-miljö och processer, som ger förmågan att inte bara detektera, utan också agera och stoppa incidenter. Detta är ett vinnande koncept, något som bevisas av att efterfrågan på våra lösningar har ökat kraftigt det senaste året. Vi har också utökat vår personalstyrka från 6 personer till 11 personer under året som gått, så det är en spännande utveckling, avslutar Peter.

Läs mer om Tanium här 

Eller kontakta Exclusive Networks. 

Exclusive Networks är en global värdeadderande distributör med fokus på IT-säkerhet, datacenter och molnlösningar. 

Låt Exclusive Networks vara din startpunkt – vi hjälper dig! 

 

Mer från Tanium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tanium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?