ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 25 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Kyligt mottagande för Ica

Dagligvarubjässen Icas rapport för det fjärde kvartalet 2015 fick ett iskallt mottagande på Stockholmsbörsen. Efter drygt 30 minuters handel hade aktien backat med 9,4 procent.

Ica redovisade ett justerat rörelseresultat på 1.024 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 vilket var 10 procent under analytikernas prognos på 1.144 Mkr. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 3,9 procent vilket var 0,4 procentenheter under analytikernas förväntningar, enligt SME Direkt.

Bakom den svaga marginalen lurar enligt Icas vd Per Strömberg bland annat logistikstörningar i den svenska verksamheten.

"Den marginalpress som sker i slutet av året kan främst hänföras till att vi har en fortsatt hög aktivitetsnivå med många butiks- och apoteksetableringar, IT-investeringar samt, dessvärre, en del störningar i logistikdriften som driver kostnader för ICA Sverige", skriver Per Strömberg i rapporten.

Omsättningen landade på 26.489 Mkr vilket var 1 procent över analytikernas prognos. Nettoresultat landade i sin tur på 1.430 Mkr vilket var 22 procent över förväntningarna på 1.171 Mkr. Styrelsen föreslår även en utdelning på 10 kronor per aktie vilket är en ökning på 0,5 kronor per aktie jämfört med i fjol.

Ica skriver också att konkurrensen ökar på samtliga bolagets marknader vilket resulterade i att bolaget tappade marknadsandelar under det andra halvåret 2015.

"Efter 16 kvartal där vi i Sverige vuxit i linje med eller snabbare än marknaden så har vi under andra halvåret, och speciellt under fjärde kvartalet inte nått våra målsättningar”, skriver Per Strömberg.  

Den höjda utdelningen räckte dock inte för att blidka aktiemarknaden och strax efter klockan halv tio hade ICA-aktien backat med 9,4 procent.

Icas kvartal i siffror
Mkr Utfall, Q4 2015 Prognos, Q4 2015 Diff, % Utfall, Q4 2014
Omsättning 26.489 26.279 1 23.180
Justerat rörelseresultat 1.024 1.144 -10 1.081
Justerad rörelsemarginal 3,9% 4,4% -0,5 4,7%
Engångsposter 403 411
-16
Rörelseresultat 1.427 1.556 -8 1.065
Rörelsemarginal 5,6% 5,9% -0,3 4,6%
Resultat före skatt 1.393 1.456 -4 951
Nettoresultat 1.430 1.171 22 819
Resultat/aktie 7,1 5,82 22 4,09
Utdelning/aktie 10 9,93 1 9,5

Källa: Nyhetsbyrån Direkt.