ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Ledare: Dags för social housing i Sverige

Den stora utmaningen i Sverige är inte boende för hög- och medelinkomsttagare. Trots sina väl kända brister fungerar bostadsförsörjningen för dessa grupper ganska bra. De bor, visserligen med höga lån, men med välkaklade badrum och väl tilltagna kök. Och det byggs bostäder, 75.000 bara i år.

Här finns visserligen mycket att göra. Byggtakten måste öka, beslutstiderna kortas, lånen minska och prisuppgången dämpas.

Men huvudproblemet är ett annat: den traditionella svenska modellen för bostäder åt låginkomsttagare fungerar inte. Kommuner och stat har inte längre skattekraft nog att subventionera fram stora bostadsbestånd för personer som inte själva kan betala. Inte ens Vänsterpartiet är i närheten av att anslå de medel som behövs för en sant social bostadspolitik. Allmännyttan är affärsdriven och nya hyresrätter ska löna sig.

Den viktigaste frågan i de bostadssamtal mellan regering och opposition som inleddes i går är därför varken ränteavdrag eller friare hyressättning utan hur låginkomsttagare ska kunna bo. Ungdomar, studenter, nyanlända, nyskilda, nyavskedade och andra personer i transitfaser måste få plats på bostadsmarknaden.

Kontinentens social housing har dåligt rykte i svensk politik, och kanske behövs ett annat ord, men det är dags att acceptera att även Sverige behöver riktigt billigt boende.

Man behöver inte bygga kaserner isolerade för sig själva. Tekniken har gått framåt även inom byggsektorn. Tänk studentkorridor, ett boende som förknippas med en bättre framtid, så växlas tanken över till något annat än socialt elände. Eget badrum och kök är en självklarhet för många, men inte för alla.

Och det är inte säkert att social housing i dag och i Sverige behöver en grandios planering. Underskatta inte mikroaktörerna. Med rätt incitament borde bostadsrättsföreningar och småhusägare vilja investera i billiga hyreslägenheter.

Underskatta inte hyrestanten. Om storstädernas villaägare tydligt tjänar på att dubblera antalet hushåll i fastigheten skulle bostadsbeståndet få en helt annan karaktär. Dessutom skulle de hårt skuldsatta hushållen få en pålitlig intäkt.

Detta är en text från Dagens Industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Tyck till