ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Draghi: ECB måste ompröva sin penningpolitik

ECB-rådet måste granska och eventuellt ompröva sin penningpolitiska inriktning vid sitt möte i mars då den nya tjänstemannaprognosen är klar.

Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid ett tal i Europaparlamentet i Strasbourg på måndagen. Han upprepade sin analys från presskonferensen den 21 januari.

"I början av det nya året har nedåtriskerna ökat igen mot bakgrund av en ökad osäkerhet om utvecklingen av tillväxtutsikterna i tillväxtekonomierna och volatilitet på finans- och råvarumarknaderna", sade han

"Inflationsdynamiken är påtagligt svarare", fortsatte han.

Han skulle egentlige tala om ECB:s årsrapport för 2014.

"Utan vårt agerande skulle euroområdet ha varit i deflation ifjol och tillväxten skulle ha varit avsevärt svagare", sade Mario Draghi.

Löneutveckling har varit svagare än väntat och den kräver därför en noggrann analys, sade han.

ECB-chefen upprepade att en måttlig återhämtning är på väg, i huvudsak med stöd av inhemsk efterfrågan.

Beträffande Storbritannien sade Mario Draghi att förtroendet skulle stärkas av en lösning som förankrar landet i EU samtidigt som euroområdet kan fortsätta att fördjupa integrationen.

En annan utmaning som euroområdet står inför är att tillväxten i världen är låg historiskt sett. Tillväxtländer står inför ekonomiska och finansiella risker. De lider av strukturella hinder och måste anpassa sig till lägre råvarupriser.

En tredje utmaning är att säkra stabiliteten för euroområdets finanssystem. Euroländerna behöver dels avsluta arbetet med tillsynen i bankunionen och dels en gemensam insättningsfond.

Den fjärde utmaningen Mario Draghi tog upp var vikten av euroländernas budgetpolitik både bidrar till återhämtningen och följer stabilitetspakten.

"Länderna skulle gynnas av en mer tillväxtvänlig sammansättning av budgetpolitiken. Det skulle innebära en större effektivitet i de offentliga tjänsterna och skattesystemet", sade ECB-chefen.

Tyck till