ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Viktor Munkhammar: 2016 blir bättre

Det har varit en minst sagt uselt start på 2016. Det ska dock mycket till för att året ska bli lika svagt som dess första vecka indikerar.
Men fortsätter motvinden globalt blir det svårt för den svenska ekonomin att hålla samma fart som de senaste kvartalen.

Årets första handelsvecka har varit händelserik, för att uttrycka det försiktigt. Den kinesiska börsen har stått i centrum med två handelsstopp till följd av alltför branta kursras. Börsen i sig är förvisso ganska ointressant. Marknaden är omogen och påminner mer om ett kasino än om en seriös marknadsplats. 

Som temperaturmätare kan börsutvecklingen ändå vara av intresse. Dessutom är det inte bara börsen som har fått omvärlden att oroa sig. Viktigare är att det kinesiska inköpschefsindexet åter vände ned i december, de kinesiska myndigheternas taffliga hantering och centralbankens beslut att låta valutan yuan försvagas.

Allt detta väcker farhågor om att Kinas ekonomi fortsätter att försvagas och frågor om huruvida regimen har koll på läget. Med tanke på att en så kallad hårdlandning i Kina står högst på listan av makrorisker under 2016 är det förståeligt att placerarna drar öronen åt sig. De har handlat ned inte bara aktier utan också råvaror som olja och koppar.

Och det är inte bara Kina som oroar. USA-konjunkturen är fortsatt hyfsad men har visat en del svaghetstecken de senaste månaderna. Arbetsmarknaden är ett lysande undantag. Sysselsättningen ökade i december mer än väntat för tredje månaden på raken och dessutom revideras både oktober- och novemberutfallen upp. 

Trots den urstarka arbetsmarknaden är det inte någon jättefart i ekonomin. BNP-tillväxten ser ut att ha varit omkring 1 procent uppräknat till årstakt under fjolårets sista kvartal och väntas bli dryga 2 procent helåret 2016. Det handlar alltså inte om någon lågkonjunktur utan snarare om avsaknaden av en riktig högkonjunktur, annat än på arbetsmarknaden. 

Läget är liknande i euroområdet, fast på en lägre nivå och utan samma tryck på arbetsmarknaden. Återhämtning är fortsatt det grundläggande temat men enligt modellen två steg fram och ett tillbaka. Den gångna veckan bjöd på en stark konfidensindikator för regionen och fin orderingång i den tyska industrin, men svaga siffror från både Tyskland och Frankrike när det gäller industrins faktiska produktion. 

Så illa som marknadsrörelserna under veckan tyder på ska dock världsekonomin inte behöva utvecklas under året. Världsbanken skrev för några dagar sedan ned sin prognos för den globala tillväxten till 2,9 procent för helåret. Det är svagt sett till de tal vi vant oss vid de senaste decennierna.

I detta halvmörker finns det en ekonomi som sticker ut: den svenska. Den urstarka avslutningen på förra året har följts av finfin statistik i början på det nya. Inköpschefsindex för industrin har stigit till den högsta nivån sedan mars 2014 och utfallet för produktion och orderingång visar på mycket god fart. 

Visserligen är den svenska industriproduktionen fortfarande mindre än före finanskrisen men riktningen är brant uppåt. De siffror som publiceras i januari avser november och december i fjol, men allt talar för att också årets första månader blir starka.

I längden blir det dock svårt för den svenska ekonomin att växa i den senaste tidens takt nära 4 procent om den halvtröga utvecklingen i resten av världen fortsätter. Sverige är starkt omvärldsberoende, med en exportsektor som står för cirka hälften av BNP. Klart viktigast är utvecklingen i Europa.

Årets globala tillväxt blir inte så svag som utvecklingen på de finansiella marknaderna under den gångna veckan indikerar. Men den ser inte heller ut att bli så stark som den senaste tidens svenska statistik tyder på. Och det blir inte den globala ekonomin som kommer att anpassa sig till den svenska.

Tyck till