ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Räntor och valutor: Stabila Europaräntor

Europaräntorna visar relativt små förändringar på fredagen, samtidigt som börserna är upp och oljan i stort bibehåller en tidigare uppgång med Brent över 34 dollar per fat.

Industriproduktionen i Tyskland sjönk 0,3 procent i november jämfört med föregående månad, och steg 0,1 procent jämfört med samma månad föregående år, väntat var +0,5 respektive +0,5 procent.

Commerzbank noterar att även om föregående månad reviderats upp så väntas fjärde kvartalet visa sig rätt svagt överlag, med en blygsam BNP-tillväxt på cirka 0,25 procent.

"Och oron i Kina och problemen på tillväxtmarknaderna ger inga skäl att hoppas att tillväxten kommer att ta fart i närtid", skriver Commerzbank.

Tyska räntor är oförändrat till 1 punkt ned, medan USA-räntorna är svagt upp i Europahandeln inför eftermiddagens USA-jobbrapport. Den väntas visa att sysselsättningen ökade med 200.000 personer i december, att arbetslösheten låg stilla på 5,0 procent och timlönerna ökade med 0,2 procent från månaden före. ADP-rapporten tidigare i veckan visade en solid utveckling för arbetsmarknaden.

Federal Reserve är mer fokuserade på inflationen för närvarande, som bör visa tecken på fortsatt uppgång för att Fed ska våga gå vidare med fler höjningar. Terminerna indikerar en sannolikhet på drygt 40 procent att de agerar igen i mars.

På valutamarknaden har dollarn stärkts något till 118:30 mot yenen och 1:087 mot euron.

Svenska räntor stiger 1-2 punkter på fredagen efter starka industridata, samtidigt som rörelserna i kronan är begränsade. Sedan stängning på torsdagen har kronan stärkts 2 öre mot såväl dollarn som euron.

Industriproduktionen steg 1,4 procent i november jämfört med oktober, och steg 6,2 procent i årstakt, väntat var -0,3 respektive +4,2 procent i SME Direkts enkät. Kemisk industri och läkemedelsindustrin visade störst uppgång.

Industrins orderingång steg 9,3 procent under månaden, där hemmamarknaden sjönk 0,7 procent medan exportorder steg 16,6 procent, med en bred uppgång bland delbranscherna.

Under tremånadersperioden september-november ökade orderingången totalt 9,3 procent jämfört med föregående kvartal medan industriproduktionen steg 3,0 procent.

Swedbank skriver att trenden med stigande exportorder indikerar en förbättrad efterfrågesituation i utlandet, samtidigt som den positiva trenden i produktion av investeringsvaror fortsatte i november.

"Totalt sett ändrar dagens produktionsutfall inte vårt antagande om en stark tillväxt under fjärde kvartalet", skriver Swedbank.

Den svenska tjänsteproduktionen var svagare och ökade med 2,3 procent i årstakt i november. Produktionsökningen har därmed varit i en fallande trend sedan förra sommaren

Barometerdata har generellt visat på bra fart i den svenska ekonomin, där BNP ökade med 3,9 procent i årstakt under tredje kvartalet. Silf/Swedbanks PMI för såväl industrin som tjänstesektorn steg i december och KI:s barometerindikator visade klart starkare läge än normalt i flertalet sektorer, undantaget hushållen, vars förtroende fortsatt släpar efter.

Riksbankens protokoll från det penningpolitiska mötet den 14 december, då räntan lämnades oförändrad, visade att ledamöterna noterat den starka svenska tillväxten som stöd för förväntningarna om en fortsatt inflationsuppgång.

Ledamöterna var ändå oroade för en ny KPI-besvikelse, stabiliteten i inflationsförväntningarna och risken för en ny snabb kronförstärkning.

"Det senaste inflationsutfallet visar att uppgången i inflationen är ryckig och ännu inte på fast mark. För att säkerställa kraften i inflationsuppgången behöver därför penningpolitiken vara fortsatt mycket expansiv", står det i protokollet.

Riksbankschefen Stefan Ingves noterade att det fortfarande finns en risk att växelkursen stärks tidigare och snabbare än i prognosen.

Per Jansson var "påtagligt besviken" över novemberutfallet, efter några månader med utfall i linje med prognos. En grundläggande faktor som måste redas ut är om det dåliga inflationsutfallet kan vara ett tecken på att hela inflationsuppgången sedan våren 2014 nu är i fara. Ljusningen i inflationsbilden har tidigare fått stöd av kronans växelkurs och samtidigt kommer det förnyade oljeprisfallet att göra det svårare att få upp inflationen.

Stigande inflationsförväntningar, en brett baserad förbättring i tillväxten och starkare efterfrågan i spåren av flyktingmottagandet är samtidigt faktorer som talar för en högre inflation framöver och Per Jansson såg skäl att avvakta, även om Riksbanken bör behålla en hög beredskap.

 

 

Nordea noterar att protokollet är lite passé eftersom Riksbanken i januari vidtagit åtgärder som möjliggör omedelbar intervention på valutamarknaden.

"Riksbanken fortsätter att starkt fokusera på inflationsmålet på 2 procent, och de kommer inte att tillåta någon kronförstärkning som hindrar inflationsuppgången. Valutainterventioner förefaller vara nästa steg. Kritiska nivåer på kort sikt är sannolikt KIX runt 107 och EURSEK runt 9:05", skriver Nordea.

KIX-fixingen låg på torsdagen på 109,49 (ju lägre desto starkare krona enligt detta handelsviktade index). KIX var nere på 108,21 den 30 december när Stefan Ingves gjorde en verbal intervention och talade om kronförstärkningen som en risk. För första kvartalet spår Riksbanken ett KIX-index på i genomsnitt 110,30.

I nästa vecka kommer KPI-utfallet för december, där Nordea ser ett KPIF-utfall 0,1 procentenheter under Riksbankens prognos på 1,1 procent.

Swedbank noterar att diskussionen i protokollet föga överraskande cirkulerade runt valutainterventioner, som har stöd av alla utom Martin Flodén.

"Detta stöder vår uppfattning att interventioner för att försvaga kronan är sannolikt och om kronan når nivåer i närheten av 9:15 mot euron så kommer sannolikheten att öka. Andra åtgärder kommer att få en underordnad roll", skriver Swedbank.

FACTORING: Låt bankerna slåss om dig som kund. (Extern tjänst)

Tyck till