ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Räntor och valutor: Europaräntor fortsätter ned 

Förnyad riskaversion får såväl europabörser som räntor att fortsatt lysa rött på torsdagsförmiddagen, med oro över tillståndet i Kinas ekonomi som främsta drivkraft.

Dollarn handlas svagare mot både euro och yen, medan priset på brent-olja fallit en bit under 33 dollar per fat. Det är det lägsta priset sedan våren 2004.

Strax efter klockan 11 är den tyska tioårsräntan ned 6 punkter till 0,50 procent, från svensk stängning i tisdags, medan den svenska tioåringen är ned 7 punkter till 0,82 procent.

För andra gången den här veckan stoppades all börshandel i Kina, efter att börserna slagit i gränsen för största tillåtna fall för en dag, max 7 procent. Före börsfallet kom en ny tydlig försvagning av yuanen vid den dagliga fixingen mot USA-dollarn.

"Att Kina ökat takten i deprecieringen i valutan skickar en oroande signal kring läget i ekonomin samtidigt som data i början på året fortsatt att underträffa förväntningarna", skriver Elisabet Kopelman, SEB, i bankens morgonbrev.

Hon tillägger att det inte är bra att Kinas tjänste-PMI (Caixin) sjönk ytterligare i december (från 51,2 till 50,2), med tanke på att det är tjänstesektorn som ska agera främsta motor i den kinesiska ekonomin framöver.

SEB bedömer att Kina kommer att låta yuanen försvagas ytterligare tillbaka till nivåerna efter finanskrisens utbrott 2008.

EMU-statistik på förmiddagen visade att EU:s samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna steg till 106,8 i december, jämfört med i november, den högsta nivån sedan april 2011. Enligt Bloomberg News enkät väntades konfidensindikatorn ha varit 106,0.

Konfidensindikatorn för industrin steg till -2,0 från -3,2, bättre än väntade -2,9, och för tjänstesektorn steg indikatorn till 13,1 från 12,8, även det bättre än förväntningarna på 12,6.

Indikatorn för företagsklimatet överraskade också positivt, och steg till 0,41 från 0,36, väntat 0,39.

Glädjande var även att arbetslösheten i euroområdet sjönk mer än väntat till 10,5 procent, väntat 10,7 procent, medan detaljhandeln däremot var svagare än väntat med en försäljning på 1,4 procent i årstakt, medan förväntningarna låg på +2,0 procent.

På morgonen kom en annan positiv nyhet i form av tyska industriorder. De steg 1,5 procent i november jämfört med i oktober, betydligt över förväntningarna på 0,1 procent. Jämfört med ett år tidigare ökade orderingången med 2,1 procent, väntat +1,1 procent enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Andreas Rees, Unicredit, skriver i ett kundbrev att "tyska företag är tillbaka" och att den vitt spridda pessimismen om tillväxtmarknaderna och speciellt Kina till största delen är överdrivna.

Han påpekar att efterfrågan på insatsvaror, som är en bra indikator på vad som ligger i pipeline, steg mer än 3 procent och nådde högsta nivån på över ett år.

"Som grädde på moset så steg också inhemska order", skriver Andreas Rees.

Marco Wagner, Commerzbank, uppmanar å andra sidan till försiktighet i tolkningen av orderstatistiken eftersom över hälften av uppgången berodde på "big ticket"-order. Med tanke på Kina-oron ser banken ingen anledning att justera sin prognos, som ligger klar under konsensus, om en tillväxt i den tyska ekonomin på 1,3 procent för 2016.

Den tyska detaljhandelsförsäljningen var lite svagare än väntat i november, och steg 0,2 procent på månadsbasis mot förväntningar på +0,5 procent.

Amerikanska räntor sjunker också på torsdagen, med tioårsräntan ned 9 punkter till 2,14 procent, från svensk stängning i tisdags.

I dag, torsdag, publiceras den veckovisa statistiken över antalet nyanmälda arbetslösa. En nedgång till 275.000 personer väntas för förra veckan, från preliminära 287.000 veckan dessförinnan.

På valutamarknaden har euron stärkts till kring 1:084 mot dollarn, som i sin tur har tappat till 117:6 mot yenen (1:076 respektive 119:1 i tisdags klockan 12.00).

Pundet tappade till sin svagaste nivå mot dollarn sedan i juni 2010 och har också försvagats mot andra valutor.

Kronan är 4 öre svagare mot euron och 2 öre starkare mot dollarn.

Här hemma redovisade Silf/Swedbank att tjänste-PMI steg till 58,0 i december från oreviderade 56,3 föregående månad.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades inköpschefsindex ha uppgått till 56,8 i december.

Silf/Swedbank skriver i en kommentar att uppgången var bred och sett i backspegeln var 2015 ett stabilt år för tjänstesektorn med ett tremånaders glidande medelvärde kring 56-nivån.

Delindex för orderingång stod för det enda negativa bidraget till tjänste-PMI efter att ha backat med 1,6 indexenheter till 58,0 i december. Detta bör dock vägas mot det faktum att orderingången stigit under 30 månader.

Tyck till