ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Därför tar Ratos tysk smäll

Att Ratos tågunderhållsbolag Euromaint säljer sin tyska verksamhet med kraftig förlust följer på flera ogynnsamma år, där den tyska SJ-motsvarigheten Deutsche Bahn har dragit ner på volymer inom underhåll och tagit hand om en del av detta själv.

Det säger Ratos kommunikationschef Elin Ljung till Nyhetsbyrån Direkt, och meddelar samtidigt köpeskillingen för den sålda verksamheten: 0,5 miljoner euro skuld- och kassajusterat (1,5 miljoner euro kontant, det vill säga inklusive en kassa på 1 miljon euro).

Det kan jämföras med att Ratos betalade 18 miljoner euro, 36 gånger så mycket, när investmentbolaget köpte verksamheten i slutet av 2009. Dessutom har Ratos tillskjutit kapital och gjort tilläggsförvärv under innehavsåren.

"Det är en konkurrensutsatt marknad, där Deutsche Bahn är en av flera stora operatörer som har valt att ta hem en del underhåll själv, och de pressar även priset på branschens olika leverantörer, både Euromaint och andra. Överlag är den strategiska positionen utsatt både pris- och volymmässigt", säger Elin Ljung.

Både hon och Ratos sammanfattar den tyska negativa volymutvecklingen med "förändrade inköpsbeteenden", en formulering som användes av Ratos i årsredovisningarna för både 2012 och 2013, och av Elin Ljung på torsdagen.

Tyska Euromaint har för att parera den inhemska volymnedgången gått utomlands, och fick i början av 2015 i uppdrag att renovera tolv italienska tåg vid en av sina fem tyska verkstäder. Detta projekt har dock av olika skäl drabbats av förseningar, uppger Elin Ljung.

Den direkta resultateffekten av den tyska avyttringen blir enligt det pressmeddelande som Ratos publicerade i mellandagarna minus cirka 200 miljoner kronor.

Hur stor nedskrivningen blir är dock i dagsläget oklart:

"Den summan baseras på många faktorer som idag arbetas igenom, däribland framtidsutsikterna och den nya kostnadsstrukturen i Euromaints svenska verksamhet, samt bolagets helårsresultat 2015, varför det kommer att fastställas och publiceras vid bokslutskommunikén", säger Elin Ljung på torsdagen.

Det bokförda värdet på Euromaint uppgick den 30 september till 702 miljoner kronor, och innehavet stod därmed för cirka 7 procent av Ratos bokförda värde.

På hemmaplan, i Sverige, behåller Ratos Euromaint, som trots nya kontrakt under 2015 har förlorat volymer och sett såväl minskad omsättning som lönsamhet. Verksamheten går alltjämt med vinst - ebita-marginalen var drygt 5 procent under januari till september 2015, mot minus 12 procent i Tyskland - men ytterligare åtgärder står för dörren efter att vidtagna sådana inte har bitit som Ratos hoppats:

"Trots omfattande omstruktureringar, ökat orderfokus och kostnadsneddragningar har lönsamheten inte utvecklats enligt plan", säger Elin Ljung.

Köpare av tyska Euromaint är Luxemburgbaserade och tyskdominerade Iberia Industry Capital Group, som fokuserar på turnaroundbolag.

Tyck till