ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Ledare: Pressfriheten hotas från många håll

Ett år har gått sedan attentatet mot Charlie Hebdo och den judiska matbutiken i Paris. Ett långt år då många nya terrorattacker har skett, i fattiga länder, i västvärlden – och den ohyggliga kvällen i Paris i november då 130 människor dödades och flera hundra skadades.

Morden i Charlie Hebdos redaktionslokaler var ett attentat mot yttrandefriheten. Tidningens teckningar slog åt alla håll och religionen var inte fredad.

Fyra dagar senare samlades världsledare i Paris för en stor manifestation. Men när världens journalister sedan återgick till vardagen upphörde inte hoten mot pressfriheten. I åtskilliga länder är oberoende rapportering omöjlig. Enligt Committee to Protect Journalists dödades 69 journalister i fjol och 199 fängslades. Reportrar utan gränser har en lång lista över den fria pressens dödgrävare, allt från diktatorer till paramilitära grupper.

Rädslan innebär en begränsning även här i Europa. Säkerligen har alla stora tidningar i Sverige övervägt många publiceringar inte bara utifrån de vanliga journalistiska kriterierna (sanning och relevans), utan också tagit ställning till vilken risk det skulle innebära att publicera ett visst material.

Hotet här i Sverige kommer alltså inte från statsmakterna. Tryckfrihetsförordningen, som i år fyller 250, skyddar tidningar från förhandscensur. Den innehåller dessutom, tillsammans med Yttrandefrihetsgrundlagen från 1991, regler för hur överträdelser av yttrandefrihetens gränser ska hanteras. Godtyckliga åtgärder från myndigheter är mycket sällsynta (men ett av de mer flagranta ingripandena ägde rum 2006 och handlade om just karikatyrer på en svensk webbplats i kölvattnet av Jyllands-Postens publicering).

Tryckfrihetsförordningen, och motsvarande grundlagar i andra länder, gäller inte sociala medier. Det är fråga om gränsöverskridande publiceringar där värdföretagen själva bestämmer vad som ska få stå kvar. Tyvärr är sociala medier föremål för övervakning av medborgare i på olika håll. Internetfriheten har blivit det bästa måttet på yttrandefrihet i många länder. Åtskilliga samhällsdebattörer runt om i världen får repressalier för det de publicerar på nätet.
Terrorismen är inte ett enhetligt fenomen, mer än att det är ägnat att sprida spräck. Och när terrorattacker riktas mot tidningar är det särskilt tydligt att det är demokratin som är måltavlan.

Detta är en text från Dagens Industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Tyck till