ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Kronfallet utökades

Efter det inledande raset 2016 på måndagen återhämtade sig Europabörserna först på tisdagen för att snabbt ha tappat till minus inför den tidiga svenska stängningen. Kinabörserna sjönk överlag ytterligare något efter måndagens kraftiga ras, trots stödköp från statliga fonder.

Statspappersräntorna i Europa sjönk någon punkt, mer i Sverige, och dollarn stärktes mot euron, som pressades av en fortsatt låg inflation i euroområdet.

Kronan försvagades ytterligare ett antal öre mot dollarn och euron i spåren av att Riksbanken i måndags tagit ytterligare steg närmare valutainterventioner.

Tyska räntor sjönk någon punkt i längre löptider, med tioårsräntan 1 punkt ned till 0,56 procent. Den svenska tioårsräntan sjönk 4 punkter till 0,89 procent.

Den svenska kronan försvagades 7 öre till 9:23 mot euron och 10 öre till 8:57 mot dollarn, från måndagens stängning.

Strax före stängningen på måndagen kom Riksbanken med beskedet att direktionen har delegerat beslut om valutainterventioner till riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Riksbanken upprepade samtidigt att om kronförstärkningen sedan det senaste räntemötet i december skulle fortsätta riskerar det bryta den påbörjade inflationsuppgången.

"Skulle apprecieringstrenden fortsätta är valutainterventioner en 'done deal'. Det finns en ganska stor risk att det kommer att bli av, det beror vad som händer med kronan. Skulle den stanna kvar på nuvarande nivåer behöver de inte agera här och nu", sade Stefan Mellin, senior analytiker vid Danske Bank, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han tror att det Riksbanken främst oroades över var hastigheten i kronförstärkningen från decembermötet, det handelsviktade kronindexet KIX var inte så mycket starkare än Riksbankens senaste prognos. Riksbanken själva räknar också med att kronan gradvis kommer att stärkas framöver.

"De är måna om den förväntade kronförstärkningen sker i kontrollerade former. Deras egen KIX-prognos blir en referens, det får inte bli för stor avvikelse mot den. Om det blir interventioner tror jag att de blir defensiva, Riksbanken vill bromsa en kronappreciering snarare än driva kronan tydligt svagare", sade Stefan Mellin.

Enligt tisdagens fixing steg KIX-index till 109,13 (ju högre KIX desto svagare krona). KIX-index var som lägst 108,22 den 30 december, vilket också var den lägsta nivån under hela 2015. Riksbanken själva räknade i december med att KIX-index skulle ligga på 110,30 under det första kvartalet.

Eftersom euron står för nästan halva KIX är växelkursen mot den särskilt viktig. Stefan Mellin tror att Riksbanken nog snabbt skulle agera om kronan skulle gå ned mot 9:00-9:10 mot euron. En liknande bedömning gör även andra banker. Nordea tror att Riksbanken troligen kommer att intervenera om kronan går under 9:05 mot euron medan SEB tror att nivåer mellan 9:00 och 9:10 kan utlösa agerande.

Stefan Mellin räknar med att en valutaintervention även kommer att följas av en räntesänkning.

"För att interventionerna ska bli trovärdiga måste de backa upp dem med en räntesänkning. Annars riskerar de att marknaden tolkar det som att de är färdiga med räntesänkningar, vilket kan få räntorna att stiga", sade han.

Enligt preliminär statistik låg inflationen i euroområdet kvar på 0,2 procent i december. Analytikerna i Bloomberg News enkät hade trott på en liten uppväxling till 0,3 procent. Prognosen hade dragits ned en tiondel efter att tyska preliminär-KPI kommit in klart under förväntningarna, till följd av lägre livsmedelspriser. Kärninflationen i euroområdet var också den stabil, till 0,9 procent.

"ECB:s inflationsprognoser är redan föråldrade igen", skrev Commerzbank i en kommentar.

De noterade att ECB i december återigen fick revidera ned sin prognos för kärninflationen, till 1,3 procent under 2016, men eftersom den låg kvar på 0,9 procent i december lär ECB troligen snart få ge upp förhoppningarna om ett starkare prismomentum detta år.

"Ytterligare penningpolitiska lättnader kommer därför att vara kvar på agendan", skrev Commerzbank.

USA-räntorna steg på måndagskvällen i takt med att nedgångarna på USA-börserna minskade. Ränteuppgången gröptes sedan ur på tisdag förmiddag och den tioåriga statsobligationsräntan steg sammantaget 2 punkter till 2,23 procent, från måndagen.

När den svenska marknaden har stängt för trettondagen kommer protokoll Federal Reserves decembermöte, då de tog det historiska beslutet att höja räntan för första gången sedan 2006. Dessutom kommer tjänste-ISM och handelsbalans.

På valutamarknaden fick den förnyade riskaversionen yenen att stärkas mot både dollarn och euron. Dollarn stärktes i sin tur till 1:076 mot euron, den starkaste nivån på en månad.

Tyck till