ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Kronan faller

Asienbörserna har till viss del återhämtat sig på tisdagen medan oljepriset gått sidledes efter måndagen sena nedgång. Statliga stödköp uppges ha bidragit till uppgången i Kina, enligt Bloomberg News.

USA-räntorna avslutade högre på måndagen och har fortsatt upp i den asiatiska handeln på tisdagen. Den tioåriga statsobligationen är 4 punkter högre på 2,25 procent.

På måndagen kom EMU-PMI in lite högre än väntat medan USA-PMI sjönk. JP Morgan konstaterar att deras globala PMI sjönk till 50,9 i december från 51,2 i november.

Produktionsindex sjönk till 51,7 från 52,3, vilket är förenligt med en tillväxt på 2 procent i beräknad årstakt i den globala produktionen.

FACTORING: Låt bankerna slåss om dig som kund. (Extern tjänst)

JP Morgan noterar att den globala tillverkningsindustrin var dämpad under större delen av förra året, med en liten återhämtning fokuserad till Asien under fjärde kvartalet.

Fed-chefen i San Francisco, John Williams, sade den totala räntebanan med höjningar under flera år är viktigare än det exakta antalet höjningar i år.

"Om vi gjorde färre under 2016 så skulle vi troligen behöva göra fler under 2017", sade han.

Fed-chefen i Minneapolis, Loretta Mester, sade att

expansionen befinner sig nu på en solid grund, även om volatiliteten kommer att fortsätta. Hon upprepade att gradvisa räntehöjningar är förenligt med hennes egen uppfattning och ser en BNP-tillväxt på 2,5-2,75 procent under det kommande året. Inflationen väntas återgå till 2 procent.

Senare i veckan väntas protokoll från Federal Reserves policymöte den 15-16 december, då de höjde räntan för första gången på nio år, och jobbrapport för december.

På valutamarknaden har dollarn stärkts något till 119:45 mot yenen och bibehållit måndagens förstärkning till 1:0830 mot euron. Australien- och Kanadadollarn har stärkts.

"Just nu ser riskaversionen ut att ha dämpats. Valutamarknaderna rör sig baserat på skiften i risksentimentet, det är den främsta drivkraften. Det finns många potentiella katalysatorer, men en är Kinas aktiemarknader", sade Junya Tanase på JP Morgan till Bloomberg News.

På tisdagens agenda står preliminärt EMU-KPI för december, som väntas visa en stigande inflationstakt till 0,3 från 0,2 procent. Kärninflationen väntas stiga till 1,0 från 0,9 procent. Noteras kan att tysk KPI kom in klart lägre än väntat på måndagen, där livsmedelspriserna drog ned.

Den svenska kronan har tappat ytterligare 3 öre till 8:50 mot dollarn och 4 öre till 9:20 mot euron.

Riksbankens direktion bemyndigade på måndagen Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick att vid behov besluta om detaljerna om valutainterventioner.

Riksbanken upprepade att kronförstärkningen riskerar att bryta den påbörjade inflationsuppgången. Riksbanken har inget mål för växelkursen, men kronans värde i förhållande till andra valutor är en viktig faktor i inflationsbedömningen.

"För att värna inflationsmålets roll som riktmärke för pris- och lönebildningen är det därför viktigt att inflationen fortsätter att stiga", skriver Riksbanken.

Nordea skrev i en kommentar att Riksbanken fortsätter att starkt fokusera på inflationsmålet på 2 procent, och att de inte kommer att tillåta någon kronförstärkning som hindrar inflationsuppgången.

"Uppenbarligen är Riksbanken redo att vidta fler åtgärder och valutainterventioner förefaller vara nästa steg", skrev Nordea.

De tror inte att det kommer några fler stimulansåtgärder, men den senaste tidens utveckling har onekligen ökat sannolikheten för mer agerande från Riksbanken, inte minst då det finns en omedelbar risk att kronan stärks från dagens nivå.

Sannolikt är euron i fokus. Nivån på EURSEK som Riksbanken kan tolerera ligger troligen inte så långt från de 9:15 som rådde strax för måndagens pressmeddelande.

"Huruvida Riksbanken bara kommer att hindra EURSEK från att appreciera ytterligare eller om de kommer att trycka den till svagare (högre) nivåer är svårt att säga. Hursomhelst, om EURSEK går under 9:05 på kort sikt, så kommer valutainterventioner troligen bli en realitet", skrev Nordea.

Kronan har stärkts relativt snabbt under slutet av 2015, vilket oroat Riksbanken. Enligt KIX-fixingen på måndagen (handelsvägt index) var kronan cirka 1,5 procent starkare än Riksbankens prognos för första kvartalet.

Riksbanken ser framför sig en successiv kronförstärkning kommande år, men vill inte att denna ska gå för snabbt eller bli alltför omfattande.


Noteringar kl 6.40
Valuta Notering Notering måndag Räntor Notering Notering tisdag
USD/SEK 8:5009 (8:4715) EUR/USD 1:0832 (1:0815)
EUR/SEK 9:2088 (9:1643) USD/JPY 119:40 (119:28)
Jp obl 2 -0,01 (-0,01) Jp obl 10 0,26 (0,26)
Ty obl 2 -0,35 (-0,36) Ty obl 10 0,57 (0,57)
US obl 2 1,05 (1,02) US obl 10 2,25 (2,21)

 

Tyck till