ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Ge industrin mer plats i vården

  • Foto: Ariel Schalit

Läkemedelsindustrin i Sverige har tappat internationellt. Med ett välfungerade samarbete mellan akademi, sjukvård, civilsamhälle och näringsliv skapar vi bättre förutsättningar för forskning, skriver Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund, Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholms län (L) och Anders Blanck, vd för Lif.

Hälso- och sjukvården är en betydelsefull del av samhället. Den ska erbjuda alla patienter vård på lika villkor efter behov. Hälso- och sjukvården är också ekonomiskt viktig för Sverige, genom ökat samarbete mellan offentlig sektor, akademi och företag kan vi både minska mänskligt lidande, och skapa ekonomisk nytta och fler arbetstillfällen.

Samarbete mellan offentlig sektor och näringsliv kräver transparens, ingen ska behöva hysa minsta misstanke om att patienters rättigheter får stå tillbaka för ekonomiska intressen.

Läkemedelsindustrin har länge varit framstående i Sverige, med framgångsrika forskare, innovatörer och företag. Sverige är också ett uppskattat land för kliniska prövningar av nya läkemedel. Vår ställning globalt har dock försvagats under de senaste åren.

En av grunderna för framgångsrik utveckling på life science-området är ett gott samarbete med hälso- och sjukvården och de fria universiteten.

Pacemakern, magsårsmedicinen Losec, förebyggande behandling mot blodpropp (Fragmin) och tillväxthormon (Genotropin), är exempel på svenska innovationer som både haft stor ekonomisk betydelse och stor betydelse för människors liv och livskvalitet.

Samarbetet mellan företagen, sjukvården och akademin sker på många sätt. Klinisk forskning och utveckling av nya behandlingar är det mest uppenbara.

Viktig samverkan sker också runt utbildning och erfarenhetsutbyte om nya behandlingar, uppföljning av effekter och biverkningar, rådgivning om utveckling av och forskning om nya behandlingar, samt var dessa passar in som behandlingsalternativ.

I den moderna vården är patientens delaktighet central, samverkan med patienten i fokus kan handla om patientstöd i form av webbaserade utbildningar, appar och e-tjänster.

Akademin och de forskande läkemedelsföretagen behöver sjukvårdens praktiska erfarenheter. Sjukvården och företagen behöver akademins kunskap. Sjukvården och akademin behöver företagens ekonomiska resurser och kompetens för att förverkliga innovationer. Konkret kan det innebära att hälso- och sjukvårdspersonal genom kombinerade anställningar också är forskare i projekt drivna inom akademin och företagen.

Det kan också handla om att nya substanser eller behandlingsmetoder testas i kliniska prövningar inom svensk sjukvård där våra möjligheter till studier på stora patientgrupper under etiska och medicinska villkor med hög trovärdighet, är en kvalitets- och framgångsfaktor.

Samverkan handlar om att skapa värde och huvudfokus är värdet för patienten. Däri ligger hela affärsidén för företagen, samtidigt som företagens strävan har potential att skapa tillväxt och jobb i Sverige. Samverkan ger med andra ord inte bara bättre vård utan stärker också Sveriges konkurrenskraft. Sådant vill vi se mer av!

Lika viktigt som att samverkan sker är emellertid att den sker på ett schyst sätt. Ingen misstanke får finnas om att principen om vård efter behov, eller akademins frihet, åsidosätts. Därför är transparens viktig. Vid årsskiftet träder nya regler kring denna transparens i kraft.

De nya reglerna innebär att även information om de finansiella ersättningar som personal eller enheter inom hälso- och sjukvården får av företagen ska göras tillgänglig för allmänheten. Under 2016 kommer ersättningar som betalats ut under 2015 att bli offentliga. Ersättningarna kan gälla ianspråktagen tid eller kompetens för forskning, rådgivning, utbildning eller uppföljning, när syftet är att patienten ska få tillgång till nya effektiva behandlingsformer och på ett säkert sätt.

Den ökade transparensen minskar risken för ogrundade misstänkliggöranden av samarbeten för nya metoder och mediciner. Vi hoppas att de förstärkta reglerna för transparens också kommer att öka förståelsen för det viktiga samarbetet mellan företagen och hälso- och sjukvårdens organisationer och medarbetare – som krävs för att vi ska kunna ta fram nya och bättre behandlingsmetoder som gör människor friskare och räddar fler liv.

Med ett transparent och välfungerade samarbete mellan akademi, sjukvård, civilsamhälle och näringsliv skapar vi bättre förutsättningar för levande – och ledande forskning. På köpet utvecklar vi svensk sjukvård och svenskt näringsliv.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholms län (L) och ordförande, Liberalernas välfärdskommission
Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges Läkarförbund
Anders Blanck, vd, Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Tyck till