ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Oljefonden vill kunna kicka ledamöter

  • ANPASSNING. ”Det är positivt att Sverige har en formaliserad valberedning”, säger Yngve Slyngstad, inbjuden till Stockholm av Smarta samtal. Foto: Jonatan Bylars

Den norska oljefonden tar inom kort plats i fler valberedningar än Volvo och SCA. Till våren förutsätter också oljefondens vd att styrelseledamöterna i storbolagen föreslås individuellt på stämmorna, inte som ett kollektiv.
”Det kan vara så att man vill uttrycka ett missnöje mot en enskild styrelseledamot”, säger Yngve Slyngstad.

I takt med att den norska oljefonden, som egentligen heter Statens pensionsfond, vuxit har den också fått ett samvete. Under 2015 bestämde exempelvis det norska stortinget att oljefonden ska sälja innehav vars kolberoende överstiger 30 procent. Det gäller såväl företag som säljer kol som bolag där kol används som energikälla.

Oljefonden har också blivit en mer engagerad ägare i sina prioriterade marknader. Sverige, Storbritannien, Schweiz och Tyskland är bland de viktigaste länderna i Europa. Där vill också oljefonden göra avtryck. I Sverige sitter oljefonden i såväl SCA:s som Volvos valberedningar – nu planerar vd:n Yngve Slyngstad för att ta plats i ytterligare företag.

”Vilka valberedningar vi ska sätta oss i är ännu inte klart, men det handlar i första hand om de företag där vi är bland de fem största ägarna”, säger Yngve Slyngstad.

Utöver SCA och Volvo var oljefonden bland de fem största ägarna i Assa Abloy, Axfood, Hufvudstaden och Kungsleden så sent som vid årsskiftet, enligt ägartjänsten Holdings.

En av de viktigaste frågorna som Yngve Slyngstad driver i Sverige handlar om att styrelseledamöter ska föreslås individuellt på bolagsstämmor, i stället för som nu i ett kollektiv. Sverige har särskiljt sig här.

”I Europa är det bara i Finland, Italien, Grekland, Luxemburg och Sverige som styrelsen föreslås i ett kollektiv. Jag tror inte att det är av intresse för Sverige att särskilja sig så mycket i en sådan fråga som internationella investerare ogillar. Vi förväntar oss nu att det sker på storbolagens bolagsstämmor i vår.”

”Jag tror faktiskt att de tio största företagen i Sverige kommer med individuella styrelseförslag i vår”, säger han.

Varför är det så viktigt att kunna rösta för eller mot enskilda ledamöter?
”Det kan vara så att man önskar uttrycka missnöje. Det kan vara större och mindre saker, så som intressekonflikter eller att en styrelsemedlem sitter i för många styrelser för att göra ett bra jobb. Det är best practice internationellt att investerare har möjlighet att enkelt signalera vilka medlemmar de anser olämpliga.”

”Röstar man emot hela styrelsen sätter man bolaget i en vansklig situation och det gör man ogärna.”

Vad gör du om inte bolagen går er till mötes?
”Då tar vi ett långt samtal med dem.”

Att oljefonden driver frågan så engagerat, beror bland annat på den kritik fonden fick i samband med SCA-skandalen. Fjärde AP-fonden och föreningen Aktiespararna ansåg det anmärkningsvärt att norska oljefonden inte hade deltagit vid Volvos och SCA:s senaste bolagsstämmor. Fonden kritiserades särskilt för att ha ställt sig bakom SCA:s gamla styrelse, utan att sedan svara på frågor på stämmor. Men enligt Yngve Slyngstad hade oljefonden då inget annat val än att rösta för hela styrelsen, eftersom man inte ville äventyra bolaget.

”Som internationell investerare som arbetar med ombud kan inte vi ta ställning till sena frågor som dyker upp på bolagsstämmor”, säger han.

Men att oljefonden skulle börja närvara på stämmor, i stället för att som i dag skicka ombud, är osannolikt.

”Det kan inte vara så att man förväntar sig att investerare fysiskt går på stämmor. När du köper aktier går du inte längre till börsen utan trycker på en skärm. Allt det här håller på att ändra sig.”

Samtidigt som Yngve Slyngstad kritiserar styrelseomröstningen är han i grunden positiv till den svenska ägarstyrningen, och då särskilt valberedningarna.

”Det är positivt att Sverige har en formaliserad valberedning och en transparent process.”

”Den formaliserade processen i Sverige är något de flesta andra länder borde titta på”, säger han.

Yngve Slyngstad ser som sin övergripande uppgift att skapa ägarstyrningsmodeller som är ganska lika världen över. Antingen får världen anpassa sig till Sverige, eller så får Sverige anpassa sig till världen, enligt vd:n.

Tyck till