ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Hundratusentals nya jobb räcker inte

På tio år har närmare 300 000 fler utrikesfödda personer fått ett jobb. Men arbetslösheten biter sig fast, de arbetslösa med invandrarbakgrund har ändå blivit 70 000 fler — minst.
Fjolåret var inget undantag i utvecklingen, visar nya SCB-siffror.

"Det har varit en ganska god sysselsättningstillväxt för de utrikes födda. Men arbetskraften ökar också, så arbetslösheten har inte minskat", säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors.

Under 2015 ökade antalet sysselsatta utrikes födda med 42 000 personer. Totalt inklusive inrikes födda var ökningen 62 000. Sedan 2005 har tre av fyra nya jobb tillsatts med en person född utanför Sveriges gränser.

Andelen utrikesfödda med jobb har gradvis ökat under ett antal år, men det bromsas nu.

"Och det lär försvagas ytterligare framöver. Det tar längre tid innan man får uppehållstillstånd", säger Strannefors.

Ytterligare en aspekt som gör att verkligheten tyvärr förmodligen ser värre ut än vad siffrorna anger är att SCB:s mätmetod tenderar ge en viss fördröjning.

"Arbetslösheten riskerar bli underskattad", säger han.

För svenskfödda sjunker däremot arbetslösheten stadigt. I åldersgruppen 25—54 har arbetslösheten gått ner till närmare tre procent jämfört med ett snitt på runt sju procent, och det börjar uppstå brist på arbetskraft i allt fler sektorer, speciellt i den offentliga tjänstesektorn, i vården och skolan framför allt.

"Och vi bedömer att den kan öka till fler områden", säger Strannefors.

Utan den stora invandringen de senaste åren hade svensk arbetsmarknad sannolikt varit rejält överhettad i dag. Lönerna hade stuckit iväg, inflationen likaså och försörjningsbördan för de sysselsatta hade ökat när de äldre blir alltfler, med höjda skatter som följd.

Avgörande för den framtida svenska ekonomin blir hur pass väl de nyanlända integreras på den svenska arbetsmarknaden, resonerar allt fler bedömare. Mängder av olika politiska förslag lanseras nu och arbetsgivarna passar förstås på att slå ett slag för sänkta ingångslöner — allt för att underlätta inträdet på den arbetsmarknaden för den stora ström flyktingar som kommer.

Tord Strannefors anser att utbildning är en av de viktigaste hörnpelarna. Sysselsättningsnivån är väldigt låg bland människor som saknar utbildning på gymnasienivå, både bland utrikes- och svenskfödda. Det är också de som fastnar i långtidsarbetslöshet.

Tyck till