ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Di:s bostadsråd: Slakta de heliga korna

  • BOSTADSKUNNIG PANEL. Di:s Bostadsråd består av Tor Borg, chefsekonom på SBAB, Anna Felländer, digitaliseringsekonom på Swedbank, Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, Peter Wågström, vd för NCC, och Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Foto: Jesper Frisk

I dag startar regeringens bokrissamtal med alliansen. Den nya bostadspolitiska agendan får beröm av Di:s Bostadsråd, men heliga kor måste slaktas om bostadskrisen ska lösas.
Samtidigt ser Di:s expertpanel ökade risker för prisfall, men grundtipset är att bopriserna stiger med 5 procent i år.

I början av året bjöd regeringen in alliansen samt Vänsterpartiet till ”breda politiska samtal” om bostadspolitiken. Reformer inom områden som regelverk, byggkapacitet och ökad rörlighet ska mejslas fram.

”Det är bra att regeringen bjuder in brett till diskussioner om bostadspolitiken. Sedan återstår det att se hur resultatet blir”, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

”Sammantaget är regeringens initiativ till en ny bostadspolitisk agenda bland det bästa jag sett på länge i det här ämnet”, säger hon.

Annika Winsth uppskattar att prefabricerade bostäder och regelförenklingar som kan ge möjlighet att bygga billigare och snabbare kommer på dagordningen.

”Det är också bra att regeringen pekar på att om kommunerna inte själva löser bostadsförsörjningen krävs styrning högre upp”, säger Annika Winsth.

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, är också positiv till regeringens utspel.

”Det är bra att man gör ett seriöst försök. Vi får hoppas att det leder fram till något konkret. Det viktigaste beskedet är att staten agerar om kommunerna inte skjuter till mer mark för bostäder”, säger han.

Från bostadsbyggarhåll efterlyser NCC:s vd Peter Wågström politiskt mod att våga fatta obekväma beslut.

”Det duger inte att utesluta hyresregleringen eller kommuner som inte bygger. Ingenting ska vara heligt”, säger han.

”Det är lätt att hamna i låsningar, men börja diskussionen i att alla har rätt till en bostad. Det gamla systemet funkar inte längre”, säger Peter Wågström.

Anna Felländer, digitaliseringsekonom på Swedbank, applåderar regeringens initiativ även om det kommer för sent.

”Det är viktigt att politiken inte bygger på det lapptäcke av regleringar som har skapats. Vi har ett unikt tillfälle att släppa in idéer och förslag som utmanar allt från traditionell arkitektur och planlösningar till upplåtelseformer”, säger hon.

Även övriga experter i Bostadsrådet varnar för en övertro på byggandet som en central och snabb lösning.

”Det tar två år att planlägga och två år att bygga, därför kan vi inte lösa bostadsproblemet på en gång genom nybyggandet. De 50 000 bostäder som har startats i år är nog nära taket när det gäller nyproduktion”, säger NCC:s Peter Wågström.

Hans Lind ser marktillgång som en nyckelfråga.

”Allting skulle vara mycket enklare om det fanns massor av mark att bygga på och om det gick att bygga om kontor till bostäder”, säger han.

”Mer mark måste ut, och det måste gå snabbt. Sedan måste marknaden få spela en mycket större roll, staten bör inte lägga sig i mer än när det gäller hållfasthet.”

Satsningar på infrastruktur är också nödvändigt för att lösa upp knutarna på bostadsmarknaden.

”Förbättrad infrastruktur är en underskattad lösning på bostadsbristen. Att exempelvis kunna bo i Norrtälje och jobba i centrala Stockholm är möjligt med bättre lämpad infrastruktur”, säger Anna Felländer.

Den svenska modellen med en hyresreglering med rötter från 1940-talet måste partierna våga förändra enligt Di:s Bostadsråd.

”Man kan till exempel testa en friare hyressättning på delar av bostadsmarknaden, där nyproduktionen är viktigast”, föreslår Hans Lind.

Anna Felländer pekar på att prismekanismen är satt ur spel på hyresmarknaden, vilket ger svaga incitament att bygga hyresrätter.

”Trycket ökar. Affären kring Margot Wallströms hyresrätt visar på en icke fungerande bostadsmarknad. En stegvis avtrappning av hyresregleringen vore önskvärd”, säger hon.

Hyresregleringen har också oönskade effekter när det gäller tillgång till bostäder med lägre hyror, enligt Peter Wågström.

”De enda billiga bostäder vi har i dag är de som redan är byggda, i miljonprogrammet. Problemet är bara att de håller på att renoveras upp till en nivå så att folk inte längre har råd att bo där”, säger han.

”Hyresregleringssystemet uppmuntrar till det, eftersom hyreshöjningar på uppemot 30 procent tillåts efter renovering. Det är därför som AP-fonder och andra aktörer köper upp stora fastighetsbestånd, renoverar och höjer avkastningen på sin investering.”

Även Bostadsrådets fastighetsprofessor Hans Lind är starkt kritisk.

”Bruksvärdessystemet gynnar lyxrenovering, den frågan är väldigt förbisedd. Här måste lagen ändras.”

Di:s Bostadsråd förväntar sig stigande priser i år.

”Vi får inte fler stimulanser i form av sjunkande boräntor. Det tillsammans med bland annat amorteringskrav gör att vi får en inbromsning i prisökningstakten, vilket är bra. Omkring 5 procent i prisökning under 2016 räknar vi med”, säger Annika Winsth.

Även Swedbank räknar med en lika stor prisuppgång.

”Det finns ett starkt samband mellan hushållens disponibla inkomster och bostadspriser. Eftersom 2016 ser ut att bli ett bra år för hushållen tror jag på en svag ökning i bostadspriserna”, säger Anna Felländer, som räknar med att nya amorteringsregler och hushållens förväntningar på stigande räntor håller dämpar marknaden något.

SBAB:s chefsekonoms prognos ligger på prisökningar runt 7–8 procent i snitt.

”Ser man till våra lönelöften som beviljas nu finns inga tecken på en inbromsning. Men om räntorna går upp snabbare än väntat och börsfallet fortsätter kommer bostadspriserna ta stryk”, säger Tor Borg.

Peter Wågström är lite mer försiktig i sin prognos för 2016.

”Jag tror på priser som kan stiga uppemot 5 procent, men i Stockholm blir jag inte förvånad om priserna faller”, säger han.

”En aspekt är att de som har råd nu har investerat i bostäder, det gör det svårt att hitta flera som har råd att köpa på dagens nivåer. Det finns en övre gräns även för bostadspriser”, säger Peter Wågström.

Bostadsrådets mest uttalade skeptiker är Hans Lind.

”Risken för negativa signaler i ekonomin ökar, jag gissar på en svag nedgång i priserna”, säger han.

Jämför olika bolån - hitta bästa möjliga ränta! (Extern tjänst)

Tyck till