ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

US energy når uppgörelse i USA

US Energy har ingått uppgörelser med motparterna Anlock, LCC och Hockley gällande tvister i USA som tidigare meddelats om.

I huvuddrag innebär överenskommelserna:

- Anloc Minerals, LLC ska till U.S. Energy utge kontant ersättning med ett belopp som omfattas av sekretess. Beloppet kommer att erläggas genom 36 lika stora månatliga betalningar, varvid den första betalningen kommer att utges den 1 mars 2016.

- U.S. Energy avstår från samtliga anspråk gentemot Anloc Mineras LCC på äganderätt avseende källorna på Anloc Hockley Field.

- Anloc, LLC kommer att ersätta U.S. Energy för samtliga de nedlagda kostnader som erlagts av U.S. Energy med anledning av stängningen och igenpluggningen av källan High Island Sun Fee, under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Ersättningen är i sammanhanget en mindre ersättning, men motsvarar de faktiska utlägg som U.S. Energy haft.

- Tommy Andersson Lång överför samtliga eventuella rättigheter med avseende på U.S. Energy LLC och US Energy Growth till U.S. Energy Group.

- Senast den 1 mars 2016 ska U.S. Energy Group utge kontant ersättning med ett i sammanhanget mindre belopp som omfattas av sekretess men avser utlägg för flygresor med mera till Tommy Andersson Lång i syfte att fullgöra de förpliktelser som U.S. Energy Group har i förhållande till Tommy Andersson Lång.

- I uppgörelsen återlämnar U.S. Energy samtliga källor som berörs av tvisten, vilka U.S. Energy har värderat till cirka 23 miljoner kronor. Efter att U.S. Energy återlämnat dessa källor äger inte bolaget längre några källor eller rättigheter på Hockley Field, varför bolaget kommer att göra en bort/nedskrivning på hela det bokförda värdet.

Tyck till